Úradná správa č. 48 (8.6.2018)
08.06.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 48 (8.6.2018)

Úradná správa č.: 48 zo dňa 08. júna 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 48/2017-18

KONFERENCIA

1. VV LFZ v zmysle stanov LFZ zvoláva konferenciu LFZ na deň pondelok 2.7.2018 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši. /Reštaurácia Liptov 1713, 1. mája, Liptovský Mikuláš /Apartmány Liptov textilka/ s programom:

Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie programu, Voľba mandátovej a návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ, Správa revíznej komisie, Schválenie hospodárenia za rok 2017 a informácia o rozpočte a plnení na rok 2018, Návrh reorganizácie súťaží - zníženie počtu účastníkov v kategórii dospelých na počet 12 v I. a II. triede, v III. triedach podľa počtu zostávajúcich FK od ročníka 2019-20, Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver. Po skončení konferencie bude pokračovať aktív FK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka, pridelenie žrebovacích čísiel.

SEKRETARIÁT

1. Exhibičné stretnutie víťaz I. triedy - výber LFZ sa uskutoční v sobotu 23.6.2018 na ihrisku víťaza I. triedy. Presný čas začiatku stretnutia oznámime v ďalších ÚS. Výber LFZ pripraví TMK v spolupráci s ŠTK. Žiadame oslovené FK a vybratých hráčov, aby k tejto akcii zodpovedne pristúpili.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne :U 9 – 20.kolo - L. Hrádok – Bešeňová z 19.6. na 15.6. o 17:00. U 11 – 12.kolo – Važec – L. Hrádok – z 23.6. na 6.6. o 17:00, 20.kolo – Podtureň – Važec zo 6.6. na 7.6. o 17:00 a 21.kolo – L. Mikuláš – Ľubochňa z 10.6. na 9.6.v rámci turnaja v Kráľovanoch ( Netreba delegovať R ) a Važec – L. Ondrašová z 9.6. na 8.6. o 17:30. U – 13 – nadstavba o majstra – 7.kolo – Ľubeľa – Štiavnica zo 14.6. na 15.6. o 17:00. U 15 o majstra – 8.kolo – Likavka – Bobrovec z 24.6. na 12.6. o 17:00 a Ludrová – Ľubeľa z 24.6. na 23.6. o 14:30. 2.tr.dospelých – 26.kolo – Východná – Kvačany zo 17.6. na 16.6. o 16:00. 1.tr.dospelých - 14.kolo – L. Kokava – Bobrovec z 24.6. na 15.6. o 17:30, 3.tr.dospelých o umiestnenie – 5.kolo – L. Ondrašová - Vet. Poruba 10.6. zo 17:00 na 10:30 a Gôtovany – Kr. Lehota – 10.6. zo 17:0 na 14,00 h.

  1. Kontumujeme MFS- U 13 – 4.kolo nadstavby o 9-12.miesto – Lúčky – L. Sliače v prospech FK Lúčky 3 : 0 z dôvodu dostavenia sa hostí na MFS s počtom hráčov pod 7. Za tretie spôsobenie kontumácie odstupujeme FK L. Sliače na DK.
  2. Kontumujeme MFS U – 19 – 24.kolo – Ľubeľa – Bobrovec z dôvodu neoprávneného štartu hráča – Dušan Benčo – RP 1294562 – hráč v treste – 5 ŽK v prospech FK Bobrovec – 0 : 3. Hráča a FK Ľubeľa za 2.spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK.

4. Upozorňujeme všetky FK v kategórii U 9, 11 a U 13 MF ako aj R, ktorí vedú tieto MFS, že tu nie je vymedzená technická zóna. To znamená, že náhradníci , funkcionári ako aj rodičia môžu stáť po obvode celej HP minimálne 1 m od postrannej čiary.

  1. Upozorňujeme všetky FK, aby si začali chystať prihlášky na nasledujúcu sezónu cez ISSF. Doporučujeme použiť tie isté čísla ako vlani , aby sa uľahčilo a urýchlilo samotné vylosovanie. Prihlášky musia byť vyplnené vo všetkých kolónkach a zvlášť za každú kategóriu. Najprv je potrebné vytvoriť si v ISSF družstvo na novú sezónu. Rozdelenie družstiev v mládežníckych kategóriach a 3.tr. dospelých bude záležať podľa počtu prihlásených družstiev a je plne v kompetencii ŠTK, pričom herný systém v týchto kategóriach bude zhruba podobný ako v tejto sezóne. Termín podania prihlášok je do 26.6.2018 do 20:00.ŠTK si vyhradzuje právo na zatriedenie družstiev, ktoré nepodajú prihlášky do stanoveného termínu do nižších súťaži. Zároveň upozorňujeme na prečíslovanie súťaži – 1.tr. dospelých = 6.liga, 2.tr. = 7.liga atď. Dorast – U 19 = 5.liga ,žiaci U 15 – 4.liga. Netýka sa to súťaži malého futbalu a Kormanovho pohára. Ďalej je možné sa prihlásiť aj do súťaže: Pohár LFZ dospelí.
  2. Upozorňujeme všetky FK, že pri určení víťazov jednotlivých tried a kategórii , ako aj zostupujúcich sa postupuje podľa čl. 18 SP, tj. pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritéria : a.) Vyšší počet bodov zo vzájomných MFS. b.) Gólový rozdiel z týchto MFS .c.) Vyšší počet gólov dosiahnutý na ihrisku súpera. Ak sú všetky kritéria rovnaké, nasleduje kvalifikačné stretnutie na neutrálnej pôde, ktorú určí ŠTK.

7. Z dôvodu regulárností súťaže nariaďuje nasledujúci termín MFS 2.tr. dospelých – 26.kolo – Jamník – L. Ján a Hrboltová – L. Lužná – 17.6. o 17:00

  1. Z dôvodu nerešpektovania dresov domáceho FK v MFS 3.tr. o postup – 5.kolo – L. Trnovec – Lúčky, odstupujeme FK Lúčky na DK.
  2. Predlžuje termín na podávanie námetov k štruktúre mládežníckych súťaži a k reorganizácii súťaži dospelých do 20.6,2018. Upozorňujeme , že prípadné zníženie počtu účastníkov v 1. a 2. triede by bolo až po nasledujúcej sezóne.

TRÉNERSKÁ KOMISIA

1. Nominácie PPTF:

U-12: Lukas Krajník, Adrian Hanula, Simeon Antol /Sliače/, Matej Mišiak Lúčky, Filip Janík, Matej Veselovský, Tobias Weiss, Marko Mihálik, /L.Lúžna/, Tomáš Borončo, Michal Demko, Bruno Kubala /Lisková/, Jozef Bocko, Peter Kuric, Mário Garay, Jakub Bereník všetci Černová.

U-13: Ján Haluška, Filip Šimovček /Vavrišovo/, Andrej Kelčík, Adrián Frič /Sliače/, Filip Miartuš, Ján Makovický, Tomáš Kucko /Lisková/, Filip Senko, Peter Pecho, Michal Opavský, Zachariáš Zachar /Lúčky/, Lukáš Brezniak L.Lúžna, Richard Rybársky Ľubeľa, Simon Krakovský Černová.

U-14: Matúš Hajas Lúčky, Timotej Weiss L.Lúžna, Jozef Madliak, /Ľubeľa/, Kristián Huntoš, Andrej Ondrejka, Filip Gejdoš /Sliače/, Martin Perončík Demänová, Patrik Géczy, Oliver Kubala, Samuel Demko /Lisková/, Lukáš Fula /Lúčky/.

Realizačný tím: Tréneri: Igor Bella, Pavel Frigmanský,Pavol Kubala, Zdravotník: Martina Habláková. Zraz nominovaných: 11.júna 2018 pondelok o 17,00 h. štadión OŠK Lisková. Hráči si prinesú: kopačky, chrániče, tréningové oblečenie, tepláky, kartičku poistenca. V prípade ospravedlnenie a iných záležitostí kontaktovať: Igor Bella mo: 0905 412378

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčení po ČK. Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 232: Patrik Španko /1242753/OŠK Svätý Kríž -II. tr.dospelí, vylúčená za HNS – podrazenie súpera v jasnej gólovej príležitosti pred PÚ, podľa čl. 45/1 DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 45/2a DP, od 4. 6. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

2. Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od 4.6. 2018:

U 233: Martin Andráš/1280523/ TJ Gôtovany – III. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 234: Jakub Šimrák/1275884/ TJ Tatran Liptovské Revúce – III. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3.DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 4.6. 2018:

U 235: Marek Boroška /1179353/TJ Štart Liptovský Ján – II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 236: Martin Malacký /1174322/TJ Štart Liptovský Ján – II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

4. Iné

U 237: Dušan Benčo/1294562/ TJ Partizan Ľubeľa – U 19 dorast. Za neoprávnený štart hráča podľa čl. 53/1-DP, počas pozastavenia športovej činnosti (U 201) a podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP (vylúčený po 2. ŽK) v stretnutí 24. kola U – 19 dorast, medzi TJ Partizán Ľubeľa – ŠK Bobrovec. DS - pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov od 4.6.2018 , podľa čl. 53/2b –DP. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 238: DK trestá finančnou pokutou 50 € TJ Partizán Ľubeľa(U 19) za neoprávnený štart hráča podľa čl. 37/15-DP, Dušan Benčo/1294562/počas pozastavenia športovej činnosti v stretnutí 24. kola U – 19 dorast, medzi TJ Partizán Ľubeľa – ŠK Bobrovec, zároveň ,podľa čl.53/3b, trestá Vladimíra Tholta/1181712/zákazom výkonu funkcie vedúceho mužstva a zároveň trénera vo všetkých stretnutiach TJ Partizán Ľubeľa na 1. mesiac od 4.6.2018.

Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 239: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 30 € + 170 €(vylúčenie zo súťaže), podľa bodu 12.9. a bodu 9.4.- RS 1.OFC Sliače, za tretie spôsobenie kontumácie mužstva, čl. 12/1 SP(pokles hráčov pod 7) na MFS/U 13 KP – 4. kolo nadstavby medzi : ŠK Lúčky- kúpele – 1. OFC Sliače/. Za prerokovanie uhradiť 5 €.

U 240: DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokarhanie , podľa bodu 64/1 DP ŠK Lúčky- kúpele , za porušenie čl. 7.4. RS, nerešpektovanie dresov domáceho FK v MFS 3. tr. o postup – 5. kolo TJ Družstevník Liptovský Trnovec – ŠK Lúčky –Kúpele. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

U 241: Upozorňuje kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP, sa disciplinárne sankcie, udelené v súťažnom ročníku 2017/18, prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19.

U 242: Oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súťažného ročníka 2017/18 napomínaný 5., 9., 12. ŽK, môže podľa čl. 37/6 DP do začiatku nového súťažného ročníka 2018/19 za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom"ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTU" a doručiť v stanovenej lehote na elektronickú adresu dklfz1@gmail.com.

Finančné pokuty sú stanovené nasledovne:

Dospelí: 50 €

Dorast: 30 €

Žiaci: 0 €

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

48/1 Ospravedlnenia: Kudroň M. (3.6.-onesk.), Kasl D. (10.6.-onesk.), Grendel J. (18.-29.6.), Podskuba M. (16-17.6.), Božek L. (16-17.6.), Veľký J. (7.6.), Bakoš M. (16-17.6.), Bielesch R. (10.6.-dopol., onesk.), Lacková N. (16-17.6.), Beňo M. (17.6.), Lisý P. (18.6.-2.7.), Žiak R. (5.-10.6.-PN), Špaček O. (5.-12.6.-PN), Kudroň M. (16.-17.6.-onesk.),

48/2 KR berie na vedomie e-mail: Ivan M., Mataj G.,

48/3 KR predvoláva na deň 14.06.2018 o 16:30 hod. R – Kasl D. a o 16:45 hod. R – Bubniak T.

48/4 KR prerokovala dňa 07.06.2018 nasledovného DS – Vyšný M. Voči menovanému bolo prijaté opatrenie v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

48/5 Na základe opakovaných nedostatkov žiadame všetkých R a DS o dôslednosť pri vypĺňaní ISSF zápisu o stretnutí, správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov: 1) osobitnú pozornosť venujte kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí a to najmä hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner, videotechnik, hlásateľ a pod., 2) uvádzanie skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania, 3) uvádzanie dôvodov neskorého uzatvorenia nominácie.

48/6 Oznamujeme všetkým R a DS, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Poplatok za letný seminár bude 1,00 €, za náhradný seminár 10,0 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“).

48/7 VV LFZ na svojom zasadnutí 06.06.2018 odsúhlasil nasledujúcich DZ a R postupujúcich do súťaží riadených SsFZ – Miroslav ANTOL, Miroslav IVAN, Peter LISÝ a Michal ORAVEC.

Prečítané: 301x