Úradná správa č. 47 (1.6.2018)
01.06.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 47 (1.6.2018)

Úradná správa č.: 47 zo dňa 01. júna 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 47/2017-18

KONFERENCIA

1. VV LFZ v zmysle stanov LFZ zvoláva konferenciu LFZ na deň pondelok 2.7.2018 o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši. /Reštaurácia Liptov 1713, 1. mája, Liptovský Mikuláš /Apartmány Liptov textilka/ s programom:

Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov, Schválenie programu, Voľba návrhovej komisie, Správa o činnosti LFZ, Správa revíznej komisie, Schválenie hospodárenia za rok 2017a informácia o rozpočte a plnení na rok 2018, Návrh reorganizácie súťaží - zníženie počtu účastníkov v kategórii dospelých na počet 12 v I. a II. triede, v III. triedach podľa počtu zostávajúcich FK od ročníka 2019-20, Diskusia, Návrh na uznesenie, Záver. Po skončení konferencie bude pokračovať aktív FK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka, pridelenie žrebovacích čísiel.

SEKRETARIÁT

1. Na základe viacerých telefonátov upozorňujeme, že ISSF, po najnovšej úprave automaticky zaradí hráča, ktorý: • nemá platný RP • nemá uhradený členský poplatok medzi neaktívnych hráčov. Takéhoto hráča, nenájdete v zozname hráčov FK (zobrazuje len aktívnych hráčov FK), ale musíte zvoliť menu – neaktívny hráči. Po splnení vyššie uvedených formalít, objednanie RP, resp. uhradenie členského, sa hráč automaticky presunie medzi aktívnych hráčov a môžete ho uviesť na zápasovú súpisku.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme so zmenou hracieho času nasledovne : 2.tr.dospelých – 24.kolo – Jamník – Beňadiková z 2.6. na 3.6. o 17:00, 14.kolo – Kvačany – Hrboltová z 23.6. na 8.6. o 18:00. 3.tr.dospelých o postup – 8.kolo - Štiavnička – Uh. Ves. z 24.6. na 23.6. o 15:00 a Hybe – Lúčky z 23.6. na 24.6. o 15:00. U 15 – MF – 20.kolo – Vavrišovo - Jamník – 3.6. z 15:00 na 14:00.U 15 o 15.miesto – L. Revúce – L. Slelnica 3.6. o 16:00. U 11 – 20.kolo – Smrečany – Ružomberok – 3.6. zo 14:30 na 10:30 a 12.kolo – Bešeňová – Ružomberok z 23.6. na 14.6. o 17:00. U 19 – 26.kolo – Palúdzka – Likavka zo 16.6. na 14.6. o 11:00. U 13 – MF – 18.kolo – L. Ján – Dúbrava z 31.5. na 1.6. o 17:00

2. Kontumujeme MFS- dorast U 19 – 23.kolo – Švošov – Ľubeľa v prospech FK Švošov 3 : 0 z dôvodu nedostavenia sa hostí na MFS. FK Ľubeľa za 1.spôsobenie kontumácie odstupujeme na DK

3. Kontumujeme MFS 2.tr.dospelých – 23.kolo – Iľanovo – Kvačany v prospech FK Iľanovo 3 : 0 z dôvodu poklesu počtu hráčov hostí pod 7. Za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme FK Kvačany na DK

  1. Na základe podnetu FK L. Teplá rušíme MFS 1.tr.dospelých – 25.kolo – L. Teplá – Hubová a kontumujeme ho v prospech FK Hubová – 0 : 3. FK L. Teplá za spôsobenie 1.kontumácie odstupujeme na DK.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 28. 5. 2018:

U: 218 Marek Martan /1235628/TJ Pribylina – I. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U: 219 Šimon Kello /1198013/ŠK Bobrovec – I. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U: 220 Peter Vigoda /1221333/TJ Prosiek – II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

2. Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od 28.5. 2018:

U: 221 Martin Benikovsky/1297729/ ŠK Bobrovec – U 19 dorast. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U: 222 Lukáš Vigoda /1246174/ Prosiek – II. tr. dospelí. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Iné disc. previnenie

U: 223 Roman Jurák/1141150/ TJ Ďumbier Uhorská Ves. Na základe Zápisu zo stretnutia a Správy DS. DK za HNS podľa čl. 48/1c ( vulgárne výroky a hrubé urážky voči AR1 a R ) v stretnutí 3. kola III. tr. dospelí – nadstavba, medzi TJ Valaská Dubová – TJ Ďumbier Uhorská Ves, ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov, podľa čl. 48/2b - DP, od 21. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 207. Za prerokovanie uhradiť10 € v MZF.

U: 224 Dušan Repa/1023957/ŠK Demänová. Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu zo stretnutia za HNS ( počas polčasovej prestávky vyhrážanie sa hráčovi hostí ) v stretnutí 22. kola I. tr. dospelí medzi ŠK Demänová – TJ Poľana Hubová, podľa čl. 47/1b ukladá DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa čl. 47/2b - DP, od 21. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 210. Za prerokovanie uhradiť10 € v MZF.

  1. 225 Slavomír Tkáč/1312298/ TJ Máj Ružomberok - Černová. DK na základe Správy DS za HNS (hrubé urážky voči delegovanej osobe, s následným vykázaním z hráčskej lavičky) počas stretnutia 22. kola I. tr. dospelí, medzi TJ Družba Smrečany Žiar – TJ Máj Ružomberok - Černová , podľa čl. 48/1c DP - ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne, podľa čl. 48/2a - DP, od 21. 5. 2018. DK ruší účinky U 208. Za prerokovanie uhradiť 10 €v MZF.
  2. 226: Veselovský/1312163/- tréner OFK Liptovská Lužná . DK berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k 209. Na základe Správy DZ a OZN za HNS(hrubé urážky voči delegovanej osobe, s následným vykázaním z hráčskej lavičky a následne po vykázaní z lavičky opakovane používal hrubé urážky voči R ), počas stretnutia 22. kola II. tr. dospelí, medzi OFK Liptovská Lužná – TJ Iľanovo, podľa čl. 48/1c DP. DS zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach OFK Liptovská Lužná na 4 týždne od 21.05.2018 podľa čl. 16/ 1, 2 a čl. 48/2b DP, zároveň podľa toho istého článku udeľuje pokutu 30 . DK ruší účinky 209. Za prerokovanie uhradiť10 € v MZF.

U: 227 Jozef Staroň/1221318/ŠK Demänová. Na základe Správy delegáta stretnutia a Zápisu zo stretnutia za HNS (vulgárny výrok voči R pri odchode z HP ) v stretnutí 22. kola I. tr. dospelí medzi ŠK Demänová – TJ Poľana Hubová, podľa čl. 48/1b ukladá DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 4 týždne, podľa čl. 48/2b - DP, od 21. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 211. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U: 228 Peter Harandza/1191387/TJ Iľanovo. Berie na vedomie stanovisko menovaného k U 212 a za HNS (po vystriedaní a skončení stretnutia - vbehnutie na HP a následné sotenie do R – intenzitou nie na inzultáciu ) v stretnutí 22. kola II. tr. dospelí medzi OFK Liptovská Lužná – TJ Iľanovo , po vzhliadnutí videa a Oznamení o nedostatkoch DS, podľa čl. 49/1d a čl.12/6 ukladá DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 2 mesiace, podľa čl. 49/2d - DP, od 21. 5. 2018 a finančnú pokutu 50 € podľa toho istého článku. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 212. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U: 229 Michal Devečka/11172223/TJ Iľanovo. Na základe Správy DZ a OZN za HNS za HNS ( rozkopanie kotlíka s guľášom - znečistenie steny vo vestibule ) v stretnutí 22. kola II. tr. dospelí medzi OFK Liptovská Lužná – TJ Iľanovo , podľa čl. 47/1c DS - pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 týždeň, podľa čl. 47/2c - DP, od 21. 5. 2018. Zároveň ruší predbežné ochranné opatrenie uložené U 213. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U: 230 DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 20 €, podľa bodu 12.9.- RS TJ Partizán Ľubeľa, za nenastúpenie mužstva na MFS/U 19 dorast – 23. kolo medzi : OŠK Švošov - TJ Partizán Ľubeľa. . Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U: 231 DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje pokutu 30 € podľa bodu 12.9. RS – TJ Družstevník Kvačany, za predčasné ukončenie stretnutia(pokles hráčov v stretnutí pod 7) II. tr. dospelí - 23. kolo, medzi TJ Iľanovo – TJ Družstevník Kvačany. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

DK zobrala na vedomie stanovisko OFK Liptovská Lužná , TJ Iľanovo (II. tr. dospelí) k U 214 a U 215.

Prerokovala podanie TJ Partizán Ľubeľa (I. tr. dorast) .

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

47/1 Ospravedlnenia: Murza J. (9.-10.6.,16.-17.6.), Kasl M. (9.-10.6.), Prončák M. (27.5.-onesk.), Bubniak T. (21.-29.6.), Glajza (9.6.), Laučík J. (9.-10.6.,16.-17.6.), Gregor D. (jún 2018), Bakoš M. (10.6.), Krupík M. (3.6.-onesk.), Šimčeková D. (16.-17.6.), Krišanda L. (17.6.), Prončák J. (9.-10.6.,16.-17.6.), Prončák M. (9.-10.6.,16.-17.6.), Žiak R. (31.5.-4.6.-PN), Podskuba M. (14.7. – letný seminár),

47/2 KR berie na vedomie e-mail: Šuša A., Raksa R., Špirka J.,

47/3 Z dôvodu nezrovnalosti v Správe delegáta stretnutia v stretnutí Sportika - III. Trieda LFZ dospelí (3.tr. o postup - Nadstavbová časť, skupina o titul, Liga) 4. kolo konaného dňa 27.05.2018 medzi ŠK Lúčky - kúpele a TJ Tatran Hybe predvoláva KR na deň 07.06.2018 o 16:30 hod. DS – Vyšný M.

47/4 KR prerokovala dňa 31.05.2018 nasledovného DS – Grendel J. Voči menovanému boloi prijaté opatrenie v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

47/5 KR prerokovala dňa 29.05.2018 nasledovných DS – Vyšný J., DS Matula M. a R – Podskuba M. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

47/6 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka za máj 2018“ (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 10.06.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z R a DS v predchádzajúcom mesiaci si túto povinnosť včas nesplnili, KR LFZ rozhodla, že tým R a DS, ktorí „Výkaz výkonu dobrovoľníka za máj 2018„ nedoručia do určeného termínu, nebudú vyplatené odmeny za mesiac máj. Tieto budú vyplatené až po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka za máj 2018„ ale až v nasledujúcom výplatnom termíne.

47/7 Na základe opakovaných nedostatkov žiadame všetkých R a DS o dôslednosť pri vypĺňaní ISSF zápisu o stretnutí, správy delegáta stretnutia a správy pozorovateľa rozhodcov: 1) osobitnú pozornosť venujte kontrole uvedenia zodpovedných osôb v zápise o stretnutí a to najmä hlavný usporiadateľ, vedúci družstva, tréner, videotechnik, hlásateľ a pod., 2) uvádzanie skutočného začiatku stretnutí s prípadným zdôvodnením jeho nedodržania, 3) uvádzanie dôvodov neskorého uzatvorenia nominácie.

46/8 Oznamujeme všetkým R a DS, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 14.07.2018 na ihrisku v Liskovej. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

47/9 Na základe účinnosti aktualizovaného zákona o GDPR je potrebné podpísať „Informáciu dotknutej osobe“, ktorú musí podpísať každý dobrovoľník. Originál podpísanú „Informáciu dotknutej osobe“ je potrebné doručiť ihneď listom I. triedy alebo osobne na sekretariát LFZ, pretože tento doklad je potrebné založiť do mzdových zložiek čím skôr. Tlačivo Informácia dotknutej osoby nájdete aj na web stránke LFZ, www.obfz-lm.sk v časti rozhodcovia,delegáti, alebo si toto tlačivo môžete stiahnuť po kliknutí na tento odkaz.


Igor Repa                                                                                                       Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                  sekretár LFZ

Prečítané: 301x