Úradná správa č.38 (30.3.2018)
30.03.2018, Michal Chudý

Úradná správa č.38 (30.3.2018)

Úradná správa č.: 38 zo dňa 30. marca 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 38/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Školenie zdravotníkov bude v piatok 13.4.2018 o 15,30 h. v priestoroch firmy GAJOS v Liptovskom Mikuláši ulica M.Pišúta 4022. /Bývalé priestory SKL /likerka/. Prihlásili sa: Jakub Hyben, Peter Pavkovček, Stanislav Španko, Richard Skubík, Pavol Rumanský, Ján Veselovský, Pavol Fongus, Rudolf Kostúrik ml., Jozef Mišík, Milan Roštek, Tomáš Kucík, Stanislav Žižka, Vanesa Papajová, Ondrej Murín, Mário Majkút, Martina Chovanová, Ľuboš ChovanPeter Lehotský, Miroslav Medvecký. Všetkých na školenie pozývame.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Vyzývame FK 1.A + B tr. U 15 - žiaci, aby si dohodli dohrávku 13.kola najneskôr do 11.4.,inak bude nariadená na stredu 18.4.Z dôvodu vylosovanie nadstavbovej časti Toto sa to sa týka aj dohrávky 8.kola 1.A tr. žiaci – Lúčky – L. Teplá

2. Vyzývame FK U 13 na dohrávku jesennej časti – sk. A – 5.kolo – Lisková – L. Lužna a sk. B – 10.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo  najneskôr do 10.4.2018 z dôvodu nadstavbovej časti

3. Oprava. Dohrávka 1.4. o 14:00 – Lúčky – Val. Dubová  - 11.kolo 3B dospelých umelá tráva Ružomberok, nie ako bolo v US 37 žiaci sk. A – 13.kolo

4. Súhlasíme so zmenou hracieho času – 15.kolo dorast – Prosiek – Švošov – 31.3. z 15:00 na 14:00, 16.kolo- 2.tr.dospelých – Kvačany – Jamník – 7.4. z 15:30 na 16:00 h

5. Z dôvodu účasti výberu LFZ v kategórii U 11 na medzi oblastnom turnaji v Žiari nad Hronom , prekladáme 12.kolo naplánované na 7.4. na 23.6.2018. FK, ktoré si budú chcieť toto kolo predohrať to umožníme po vzájomnej dohode FK cez ISSF systém. MFS naplánované na 8.4. sa hrajú. Odchod autobusu z Lipt. Mikuláša na turnaj do Žiaru nad Hronom o 6:30 od Stop Shopu.

6. Súhlasíme s dohrávkou 13.kola U 15 sk. A – Likavka – L. Sliače – 3.4. o 14:00a sk. B – L. Sielnica – Palúdzka – 3.4. o 16:30 h

7. Súhlasíme s predohrávkou 14.kola 3.A tr. – Kr. Lehota – L. Ondrej - 30.3.2018 o 15:0 , 18.kolo dorast – Palúdzka – Iľanovo – 7.4. o 14:00 h

8. Umožňujeme predohrávku  MFS 13. a 14.kola dospelých na základe vzájomnej dohody zainteresovaných FK cez ISSF ako podanie o zmene termínu, pričom domáci FK bude povinný kontaktovať delegovaných R, resp. požiadať komisiu rozhodcov o náhradných R

9. Upozorňujeme R a všetky FK mládežníckych kategórii, že ak na MF nastúpi hráč, ktorý má schválený striedavý štart, resp. hrá za spoločné družstvo , stačí keď namiesto RP predloží z ISSF vytlačený detail hráča  a hosťovanie a prestupy, kde je  fotografia a z ktorého je zrejme, že má schválený striedavý štart. Je to z dôvody, aby sa stále neprenášali RP a nedochádzalo k ich strate , prípadne zabúdaniu.     

10. Upozorňujeme všetky FK, že žiadosť o zmenu termínu, resp. miesta konania MFS sa podáva cez žiadosť o zmenu cez detail MFS, nie ako podnet na ŠTK ( Lúčky

11. Žiadame R resp. delegátov, aby pri najbližších naplánovaných MFS dôsledne skontrolovali vybavenosť šatní pre R i hráčov, ako aj vybavenie a vyznačenie hracej plochy ( čiary, lavičky, zábradlia ap.) Zistené skutočnosti žiadame uviesť v správe delegáta, resp. R na zadnej strane zápisu alebo na oznámení o nedostatkoch  v stretnutiach LFZ

12. Rušíme MFS 15.kolo – dorast – Lúčky – Palúdzka z dôvodu rekonštrukcie šatní. Náhradný termín si FK dohodnú.

13. Akceptujeme odstúpenie FK Východná zo súťaže 1.tr.dorast.Všetky výsledky FK budú anulované. FK Východná za odstúpenie z rozohranej súťaže odstupujeme na DK.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že transfery prestup s obmedzením je možné podať už len do 31.3.2018 do 24,00 h. Do tejto doby musí byť transfer zaevidovaný v systéme ISSF, musí sa súhlasne vyjadriť hráč a súhlasné stanovisko musí dať aj materský FK. Od 1.4. do 30.6.2018 nie je možné zadávať žiadne transfery. Letné prestupové obdobie začína od 1.7.2018.

KOMISIA  ROZHODCOV

38/1 Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, že v zmysle „Zásad pre činnos.ť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ sú rozhodcovia a delegáti povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade nedodržania včasného ospravedlnenia KR LFZ bude postupovať v zmysle vyššie uvedených „Zásad ...“.

38/2 Ospravedlnenia: Lisý P. (PN do 27.3.), Kováčiková A. (8.4.), Haviar I. (14.-15.4.), Pribylinec M. (7.4.), Psotný J. (1.5.), Hazucha P. (30.3,1.4.-onesk., celý jún 2018), Zeleňák J. (So), Laučík J. (7.-8.4.), Glajza J. (8.,4. popol.), Ilavský P. (8.4 a 15.4.), Pribylinec M. (PN od 29.3.-6.4.), Prončák M. (hrací čas MFS dospelí Sv.Kríž od 14.4.2018),

38/3 KR berie na vedomie e-mail: Krišanda L., Bubniak T., Balogh D.,

image
Prečítané: 437x