Úradná správa č. 37 (23.3.2018)
23.03.2018, Michal Chudý

Úradná správa č. 37 (23.3.2018)

Úradná správa č.: 37 zo dňa 23. marca 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 37/2017-18

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Vyzývame FK 1.A + B tr. U 15 - žiaci, aby si dohodli dohrávku 13.kola najneskôr do 11.4.,inak bude nariadená na stredu 18.4.Z dôvodu vylosovanie nadstavbovej časti Toto sa to sa týka aj dohrávky 8.kola 1.A tr. žiaci – Lúčky – L. Teplá

2.Vyzývame FK U 13 na dohrávke jesennej časti – sk. A – 5.kolo – Lisková – L. Lužna a sk. B – 10.kolo – L. Ondrašová – Iľanovo najneskôr do 10.4.2018 z dôvodu nadstavbovej časti

3.Oprava.Nariaďujeme dohrávku 11.kola 3.A tr. dospelých na 1.4.2018 –

4.Vyzývame FK 3.B tr. dospelých na dohrávku 13.kola najneskôr do 13.4.2018, inak bude nariadená na 20.4.2018

5.Z dôvodu účasti výberu LFZ v kategórii U 11 na medzi oblastnom turnaji v Žiari nad Hronom , prekladáme 12.kolo naplánované na 7.4. na 23.6.2018. FK, ktoré si budú chcieť toto kolo predohrať to umožníme po vzájomnej dohode FK cez ISSF systém

6.Súhlasíme s dohrávkou 13.kola U 15 sk. B – P. Lupča – Kvačany na 6.4.2018 o 16:30 , sk. A – Lúčky – Val. Dubová – 1.4. o 14:00 na umelej tráve v Ružomberku

7.Akceptujeme odstúpenie FK Komjatná z 2.tr.dospelých – všetky dosiahnuté výsledky budú anulované a FK Komjatná je zároveň 1.vypadávajúcim do 3.triedy dospelých. FK Komjatná odstupujeme na DK

8.Rušíme všetky MFS naplánované na 24. a 25.3.2018. V prípade vhodných terénnych podmienok, umožňujeme predohrávku týchto MFS na základe vzájomnej dohody zainteresovaných FK cez ISSF ako podanie o zmene termínu, pričom domáci FK bude povinný kontaktovať delegovaných R, resp. požiadať komisiu rozhodcov o náhradných R

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

149. Tomáš Žilka1233942 ŠK Važec, DK žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS č.113 (ÚS č.16 zo dňa 20.10.2017) vyhovuje so skúšobnou dobou do 30.06.2018 podľa DP čl. 41/1 a 2 od 22. 03. 2018. Uhradiť 10,-€ MZF.

150. Ján Kubáň 1135917 OFK Gálovany, DK žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DS č.42 (ÚS č.42 zo dňa 12.5.2017) vyhovuje so skúšobnou dobou do 31.12.2018 podľa DP čl. 41/1 a 2 od 23.3. 2018 . Uhradiť 10,-€ MZF.

151. DK na základe podnetu ŠTK trestá FK Komjatná pokutou 170,-€ za odhlásenie mužstva zo súťaže dospelí. RS 9.4. Uhradiť 10,-€

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

 

KOMISIA ROZHODCOV

37/1 Na základe rozhodnutia ŠTK LFZ sa rušia všetky MFS dňa 24.-25.3.2018

37/2 Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, že v zmysle „Zásad pre činnos.ť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“ sú rozhodcovia a delegáti povinní ospravedlniť sa najneskôr 14 dní pred stretnutím, na ktoré sa ospravedlňujú, a to elektronickou poštou na adresu krobfzlm@gmail.com. KR LFZ akceptuje len oficiálne nahlásené e-mailové adresy rozhodcov a delegátov. V prípade nedodržania včasného ospravedlnenia KR LFZ bude postupovať v zmysle vyššie uvedených „Zásad ...“.

37/3 Ospravedlnenia: Dráb J. (So), Krišanda J. (So), Kudroň M. (31.3.), Bakoš M. (25.3 o 12:30 hod. U15 L.Lúžna-Lúčky), Murza J. (24.-25.3.-onesk.), Prončák J. (25.3.-onesk.), Gregor D. (apríl 2018), Krišanda L. (So), Prončák M. (25.3.-pracovne), Bubniak T. (PN od 21.3.2018), Kuna P. (25.3.-onesk.), Ilavský P. (1.4.), Kľačko A. (25.3 o 12:30 hod. U15 L.Sliače-L.Teplá-onesk.), Oravec M. (30.3.), Podskuba M. (PN 24.-25.3.,7.4.,8.4. do 14:00 hod.), Grendel J. (So), Matula M. (31.3. a 1.4.), Kubíková Z. (jar 2018),

37/4 KR berie na vedomie e-mail: Šimo R., FK Ružomberok-B.Potok, Domiter T., Kubíková Z.,

 

image
image
Prečítané: 230x