11.02.2019, Admin LFZ

Úradná správa č. 27 (8.2.2019)

11.02.2019, Admin LFZ

  

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 080219

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 27/2018-19

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady v uplynulých dňoch opustil vo veku 71 rokov bývalý hráč, funkcionár a futbalový rozhodca okresných súťaží  Adam Šimček "alias Šangala" z Beňadikovej. Chýbať bude najmä jeho nezabudnuteľný humor, ktorým vedel spestriť futbalové stretnutia, na ktorých bol účastníkom. Česť jeho pamiatke!

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme FK, ktoré majú naplánované MFS v Pohári LFZ na umelej tráve v L. Mikuláši, že z dôvodu rekonštrukcie šatní, im bude poskytnutá na prezliekanie len jedna mobilná bunka, ale bez možnosti osprchovať sa.

2.Z dôvodu generálky 1.ligy medzi Ružomberkom a Třincom 9.2. o 14:00 h. posúvame začiatok MFS medzi Beňadikovou a Hrboltovou  9.2. zo 14:30 na 16:30 h.

3.Z dôvodu neplánovanej akcie v telocvični ZŠ Klačno, presúvame turnaj U 9 zo 16.2. na 17.2. so začiatkom o 14:00. Zároveň akceptujeme odstúpenie FK L. Hrádok na tomto turnaji.

4.Vyzývame všetky FK prihlásené na mládežnícke turnaje organizované LFZ, aby svoju prípadnú neúčasť dali vedieť cez podnet na ŠTK, aby sme prípadne ešte stihli urobiť prelosovanie. 

5.Vylosovanie mládežníckych turnajov LFZ : Začiatok o 9:00 – hrací čas 2 x 12 min s krátkou prestávkou na občerstvenie.  U 15 – 23.2. – sk.  A – v L. Sliačoch – Lisková, Ludrová, Palúdzka, L. Sliače a Sv. Kríž.  Sk. B – v Bobrovci – L. Hrádok, L. Ondrašová, Bobrovec, Važec a Vavrišovo. Sk. C v Ľubochni – Ľubochňa, Lúčky, Likavka a Černová. Na finálový turnaj v Ružomberku postúpia z 5 členných sk. prví  dvaja a zo 4 člennej sk. iba víťaz. Obdobne to bude aj pri U 13 – 2.3. Sk. A – v Bobrovci – L. Ondrašová, Lúčky, Bešeňová, L. Sielnica a Palúdzka. Sk. B v L. Hrádku – L. Hrádok, L. Mikuláš A a B a Važec. Sk. C v Ľubochni – Ľubochňa- L. Štiavnica, Lisková a Hrboltová. Kategória U 11 – 2 skupiny po 4 družstva a na finálový turnaj postúpia prví dvaja.  9.3. Sk. A – v Palúdzke – L. Ondrašová, Palúdzka, Kr. Lehota  a L. Hrádok. Sk. B v Ľubochni -  Bešeňová, Ľubochňa, Černová a Sv. Kríž.  Finálové turnaje sa uskutočnia v Ružomberku v telocvični ZŠ Klačno . U 11 – 16.3. od 9:00 a U 13 od 12:30. U 15 – 9.3. od 9:00. Turnajov sa môžu zúčastniť iba kmeňoví hráči daného FK, resp. hráči zo spoločných družstiev, resp. hráči na striedavom štarte. FK sú povinné na turnaj doniesť RP všetkých zúčastnených hráčov, aby sa v prípade protestu mohla urobiť konfrontácia. V prípade zistenia neoprávneného štartu hráča, bude dotyčný FK automaticky vylúčený z turnaja. Propozície a vylosovanie budú zverejnené na stránke LFZ v časti dokumenty.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 2019 na tlačive prihláška na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Prihlášku aj program seminára nájdete na úvodnej web stránke LFZ, na web stránke SsFZ ako aj na futbalnet-e LFZ. 

KOMISIA  ROZHODCOV

26/1 Upozorňuje delegátov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

26/2 Upozorňuje R a DZ, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

26/3 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 

image
Prečítané: 100x