01.02.2019, Admin LFZ

Úradná správa č. 26 (1.2.2019)

01.02.2019, Admin LFZ

  

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 010219

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 26/2018-19 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že naše rady vo veku 66 rokov opustil p. Jozef Turac, bývalý futbalový rozhodca okresných a stredoslovenských súťaží a člen komisie rozhodcov ObFZ L.Mikuláš. Posledná rozlúčka sa koná v piatok 1.2.2019 o 13,30 h. v Dome smútku v L.Mikuláši. Česť jeho pamiatke! 

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ sa koná v utorok 5.2.2019 o 15,30 h. na LFZ. 

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1.Vylosovanie mládežníckych turnajov LFZ : Začiatok o 9:00 – hrací čas 2 x 12 min s krátkou

prestávkou na občerstvenie. U 15 – 23.2. – sk. A – v L. Sliačoch – Lisková, Ludrová, Palúdzka, L. Sliače

a Sv. Kríž. Sk. B – v Bobrovci – L. Hrádok, L. Ondrašová, Bobrovec, Važec a Vavrišovo. Sk. C v Ľubochni

– Ľubochňa, Lúčky, Likavka a Černová. Na finálový turnaj v Ružomberku postúpia z 5 členných sk. prví

dvaja a zo 4 člennej sk. iba víťaz. Obdobne to bude aj pri U 13 – 2.3. Sk. A – v Bobrovci – L. Ondrašová,

Lúčky, Bešeňová, L. Sielnica a Palúdzka. Sk. B v L. Hrádku – L. Hrádok, L. Mikuláš A a B a Važec. Sk. C

v Ľubochni – Ľubochňa, L. Štiavnica, Lisková a Hrboltová. Kategória U 11 – 2 skupiny po 4 družstva

a na finálový turnaj postúpia prví dvaja. 9.3. Sk. A – v Palúdzke – L. Ondrašová, Palúdzka, Kr. Lehota

a L. Hrádok. Sk. B v Ľubochni - Bešeňová, Ľubochňa, Černová a Sv. Kríž. Finálové turnaje sa

uskutočnia v Ružomberku v telocvični ZŠ Klačno . U 11 – 16.3. od 9:00 a U 13 od 12:30. U 15 – 9.3. od

9:00. Turnajov sa môžu zúčastniť iba kmeňoví hráči daného FK, resp. hráči zo spoločných družstiev,

resp. hráči na striedavom štarte. FK sú povinné na turnaj doniesť RP všetkých zúčastnených hráčov,

aby sa v prípade protestu mohla urobiť konfrontácia. V prípade zistenia neoprávneného štartu hráča,

bude dotyčný FK automaticky vylúčený z turnaja. Propozície a vylosovanie budú zverejnené na

stránke LFZ v časti dokumenty.

2.Vyžrebovanie Pohára LFZ - predkolo, je uvedené v ISSF, ako aj štvrťfinále medzi Likavkou

a Smrečanmi. Zvyšné dvojice budú do systému nahodené až po odohratí predkola. Víťaz predkola č. 2

– Važec v L. Mikuláši 9.2. o 15:00 , Ľubeľa – Bobrovec 9.2. v L. Mikuláši o 13:00 a Víťaz predkola č.1.

s Beňadikovou 9.2. o 14:30 v Ružomberku. Semifinále – 23.2. o 14:30 v L. Mikuláši a o 16:00

v Ružomberku. FK uvedený ako domáci zabezpečí na MFS 4 zápasové lopty. V prípade nerozhodného

výsledku sa hneď kopú kopy zo značky PK po 5 na každej strane. Ak sa  nerozhodne, bude sa

pokračovať v tom istom poradí striedavo po 1 kope do rozhodnutia. Žlté karty udelené v pohári

LFZ nebudú započítavané do ligových MFS. Pri udelení ČK sa bude postupovať podľa disciplinárneho

poriadku

3.Ďalší turnaj U 9 sa uskutoční v Ružomberku v telocvični ZŠ Klačno 16.2. od 9:00 v rámci zimného

turnaja LFZ. FK najprv odohrajú zápasy v skupinách podľa vylosovania v ISSF a potom ešte zápasy

o konečné umiestnenie. Skupina A – Bešeňová, Ľubochňa, Ružomberok a L. Hrádok. Skupina B –

Demänová, L. Mikuláš, Podtureň a L. Ondrašová. Hrací čas 12 minút.

4. Z dôvodu nenastúpenia FK Smrečany na štvrťfinálové MFS pohára LFZ , kontumujeme MFS Likavka

– Smrečany v prospech FK Likavka 3 : 0 a FK Likavka sa stáva postupujúcim do semifinále pohára LFZ.

Za nenastúpenie na stretnutie odstupujeme FK Smrečany na DK.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

U 127: Z dôvodu nenastúpenia TJ Družba  Smrečany – Žiar na štvrťfinálové  pohára LFZ ,medzi  OŠK Likavka –  TJ Družba  Smrečany – Žiar dňa 26.1.2019 v Ružomberku, DK LFZ udeľuje TJ DružbaSmrečany – Žiar  pokarhanie podľa čl.11/1 DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

DK upozorňuje futbalové kluby, funkcionárov a hráčov, že v zmysle čl. 34/7 DP sa prerušujú Disciplinárne sankcie udelené v jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019 a prenášajú sa do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 2019 na tlačive prihláška na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Prihlášku aj program seminára nájdete na úvodnej web stránke ssfz. 

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Prestupy s obmedzením je možné zadávať do 31.3.2019, vrátane prestupov zo zahraničia.

KOMISIA  ROZHODCOV

26/1 Upozorňuje delegátov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 01.03.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

26/2 Upozorňuje R a DZ, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

26/3 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS. Účastnícky poplatok 10,00 €. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 07.03.2019 t.j. vo štvrtok o 15:30 hod. v sídle LFZ, účastnícky poplatok je 15,00 € (detto viď ÚRADNÁ SPRÁVA č. 33/2017-18 zo dňa 22. februára 2018). Zároveň upozorňujeme R, že je potrebné na seminár doniesť ešte 20,00 € tak, ako R boli osobne resp. e-mailom už vopred informovaní a zároveň R obdržia jednu resp. dve nové sady dresov (červená + modrá). Žiadame Vás zároveň o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019. 

Igor Repa                                                                                                           Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                                     sekretár LFZ 

Prečítané: 205x