25.01.2019, Admin LFZ

Úradná správa č. 25 (25.1.2019)

25.01.2019, Admin LFZ
Úradná správa č.: 25 zo dňa 25. januára 2019

  

LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 250119

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 25/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňujeme FK, že majú možnosť v týždenníku MY Liptovské noviny prezentovať na fotografiách svoje mládežnícke družstvá. Tieto môžete poslať na e-mail roland.hric@petitpress.sk aj s krátkym popisom a s menami jednotlivých hráčov a realizačného tímu. Mobil: 0908 732175. Ukážku stránky ako to vyzerá priamo v novinách nájdete na web stránke LFZ v časti tlačivá,dokumenty. 

2. VV LFZ bude v utorok 5.2.2019 o 15,30 h. na LFZ. 

3. Upozorňujeme R, DZ a FK na čl. 25/2 pod správami KR. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že počas zimnej prestávky v mesiacoch február a marec organizujeme turnaje kategórii U 9,11,13 a 15. Hrací systém, presné termíny a miesto budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Uzávierka prihlášok bola  do 20.01.2019. Doteraz sa prihlásili: U15-14 FK, U13-14 FK, U11-8 FK. Presný systém turnaja a miesta telocviční jednotlivých turnajov bude zverejnený do pondelka 28.1.2019 na web stránke LFZ v aktuálnych informáciách a následne v ďalšej ÚS.

2.Vyžrebovanie Pohára LFZ je zverejnené v systéme ISSF. Zatiaľ iba predkolo a 1.štvrťfinále, zvyšok bude doplnený po odohratí predkola. Predkolo – MFS č.1 – Hrboltová – Kr. Lehota – 26.1. o 16:30 v Ružomberku, MFS č.2 – L. Trnovec – L. Vlachy- 2.2. o 16:30 v Ružomberku . Štvrťfinále – MFS č.1 – Likavka – Smrečany – 26.1. o 14:30 v Ružomberku, č.2 – víťaz MFS č.2 v predkole – Važec – 9.2. o 15:00 v L. Mikuláši, MFS č.3 – Ľubeľa – Bobrovec – 9.2. o 13:00 v L. Mikuláši, č.4 - Beňadiková  - víťaz MFS č.1 v predkole – 9.2. o 14:30 v Ružomberku. Semifinále – víťazi MFS č. 1 a 2 – 23.2. o 16:00 v Ružomberku a víťaz MFS č.3 a 4 – 23.2. o 14:30 v  L. Mikuláši. Finále by sa malo hrať 16 resp. 17.3. na neutrálnej pôde podľa možnosti na prírodnej tráve. Záleží od počasia v jarnej časti.

Víťaz pohára dostane dresy od firmy Sportika,putovný pohár a finančnú čiastku 150 €, porazený finalista 100 € a porazení semifinalisti po 50 €.

3.Ďalší turnaj U 9 sa uskutoční v Ružomberku v telocvični ZŠ Klačno  16.2. od 9:00 v rámci zimného turnaja LFZ. FK najprv odohrajú zápasy v skupinách podľa vylosovania v ISSF  a potom ešte zápasy o konečné umiestnenie.  Skupina A: Bešeňová, Ľubochňa, Ružomberok, L.Hrádok. Skupina B: Demänová, Podtureň, L.Mikuláš, L.Ondrašová. Hrací čas 12 minút.   

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

U 126:  TJ Pribylina - Na základe nesplnenia povinnosti - záväzok voči LFZ za MZF - mesiac november 2018 v stanovej lehote, ukladá klubu DS zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 09.11.2018 do uhradenia záväzku voči LFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát LFZ a DK LFZ. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF. 

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

TMK SsFZ v spolupráci s úsekom vzdelávania SFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2019 bude organizovať doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 5 hodín dňa 24. februára 2019 (nedeľa) od 09.00 hod. v priestoroch ihriska ŠK Bobrovec pri Liptovskom Mikuláši. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár posielajte do 15. februára 2019 na tlačive prihláška na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica. Prihlášku aj program seminára nájdete na úvodnej web stránke ssfz. 

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje FK a hráčov, že prestup /klasický/ je možné zadať do 31.1.2019 do 24,00 h. Do tohoto termínu s prestupom musí súhlasiť aj samotný hráč. Prestupy s obmedzením je možné zadať od 1.1.2019 do 31.3.2019, vrátane prestupov do zahraničia.

2. Upozorňuje na čl. 37 RaPP, odstupné za amatéra, do súťaží LFZ:

od 9-11 rokov 50.- €

od 12-15 rokov 100.- €

od 16-19 rokov 200.- €

od 20-23 rokov: 500.- €

od 24-33 rokov: 6. liga 250.- €, 7.a 8. liga 200.- €

od 34 rokov: 6. liga 150.- €, 7. a 8. liga 100.- €.

Odstupné sa stanovuje podľa kategórie klubu do ktorého hráč smeruje o podľa veku hráča, ktorý hráč dosiahne v sezóne počas ktorej prestupuje. 

KOMISIA  ROZHODCOV

25/1 Upozorňuje delegátov LFZ a rozhodcov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, rozhodcu LFZ, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát resp. rozhodca niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 1.3.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ.

25/2 Upozorňuje R a DZ, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš.

25/3 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL  v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS.

25/4 Zmena telefónneho čísla: Patrik Kuna 0948 297 221.


image
Prečítané: 181x