30.11.2018, Admin LFZ

Úradná správa č. 21 (30.11.2018)

30.11.2018, Admin LFZ
LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 301118 ÚRADNÁ SPRÁVA č. 21/2018-19

SEKRETARIÁT 

1. Bola predĺžená lehota na čerpanie kreditov z e-shopu do 7.12.2018, z dôvodu možnosti uhradiť náklady za delegované osoby mládežníckych družstiev. Zároveň upozorňujeme kluby, ktoré vyčerpali menej ako 50% pridelených  kreditov z e-shopu, aby tieto vyčerpali do 07.12.2018. Po tomto termíne už nebude možné financie čerpať. Za náš LFZ sa jedná o FK: P.Lupča, Podtureň, L.Sielnica,Vavrišovo, Ploštín. FK Podtureň, L.Sielnica a Ploštín nečerpali žiadne prostriedky i napriek, že majú pridelené 531,95 €. Toto upozornenie platí aj pre kluby, ktorým ostala akákoľvek čiastka finančných prostriedkov z pridelených kreditov.

2. Pozývame vyhodnotených hráčov, trénerov, rozhodcov a  osobnosti LFZ / sú uvedení pod správami Trénerskej komisie/ na slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka 2018, ktoré bude v piatok 7. decembra 2018 o 16,30 h. v reštaurácii Liptov 1713-Apartmány Liptov v L.Mikuláši na textilke.  Pozývame aj zástupcov klubov, ktoré sa prihlásili do zimného turnaja LFZ, K.Lehota, Vlachy, Ľubeľa, Bobrovec, Beňadiková, L.Trnovec, Likavka, Hrboltová, Važec, SmrečanyŽiar. Na vyhlásení bude zverejnené vyžrebovanie zimného turnaja. Perih

3. VV LFZ bude v utorok 4.12.2018 na LFZ o 15,30 h. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. LFZ v spolupráci s TMK organizuje ďalší ročník vyhlásenie jedenástky LFZ za rok 2018. Samotné vyhlásenie sa uskutoční v piatok 7.12.2018 o 16,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 v Liptovskom Mikuláši. /Apartmány Liptov,textilka/. Boli vyhodnotení: Adrián Drígeľ Likavka, Marko Kučera Ludrová, Peter Kinik Ľubeľa, Tomáš Pavlík Likavka, Richard Šimo Likavka, Michal Šuňavec L.Kokava, Ľubomír Gallovič Važec, Tomáš Chovanec L.Teplá, Juraj Pindura Likavka, Michal Žufaj L.Kokava, Tomáš Nosák L.Lúžna. Najlepší hráč za rok 2018: Richard Šimo Likavka, Tréneri: Dospelí: Branislav Ružička Likavka, Mládež: Miroslav Medvecký Hybe. Rozhodcovia: Miroslav Švorčík, z programu talent: Filip Matej. Osobnosti LFZ: Pavel Mejcher in memoriam, Ján Pleva in memoriam, Ján Beťko, Štefan Meluch, Marián Kuchárik. Všetkých na slávnostné vyhlásenie pozývame.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že počas zimnej prestávky v mesiacoch február a marec 2019 plánujeme zorganizovať turnaje kategórii U 9,11,13 a 15. Hrací systém, presné termíny a miesto budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Uzávierka prihlášok bude  do 20.01.2019. prihlášky podávajte cez podanie na ŠTK. Na jednej prihláške môže byť aj viacej kategórii.  

KOMISIA ROZHODCOV 

21/1 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

U 125: TJ Liptov Vavrišovo, za neuhradenie MZF za mesiac október 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokarhanie podľa čl. 64/2, 6 DP. DK LFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 4.12.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát LFZ doklad o úhrade nedoplatku. Za prerokovanie uhradiť10 € v MZF.

Upozorňujeme týchto hráčov na prerušenie trestov počas zimnej prestávky: Michal Marton do 25.3.19 Likavka, Ivan Murgoš do 8.4.19 Ploštín, Dávid Murgoš do 6.5.19 Ploštín, Matej Berník do 7.4.19 Palúdzka, Vladimír Tholt do 25.3.19 Ľubeľa, Ján Šturek do 25.3.19 P.Ľupča, Ján Sochor do 1.4.19 Pribylina, Radoslav Pavuk do 1.4.19 L.Ján, Jakub Baláž do 22.4.19 Uh. Ves, Filip Čonka do 22.4.19 Ploštín, Miroslav Hrbček vedúci družstva do 22.4.19 Lúčky 

Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                          sekretár LFZ
 

 

 

Prečítané: 103x