23.11.2018, Admin LFZ

Úradná správa č. 20 (23.11.2018)

23.11.2018, Admin LFZ
LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 231118 ÚRADNÁ SPRÁVA č. 20/2018-19

  

SEKRETARIÁT 

1. Upozorňujeme kluby, ktoré vyčerpali menej ako 50% pridelených  kreditov z e-shopu, aby tieto vyčerpali do 30.11.2018. Po tomto termíne už nebude možné financie čerpať a budú vrátené do štátneho rozpočtu. Za náš LFZ sa jedná o FK: L.Lúžna, P.Lupča, Podtureň, L.Sielnica,L.Teplá, Kvačany, Vavrišovo, Ploštín, Beňadiková. Toto upozornenie platí aj pre kluby, ktorým ostala akákoľvek čiastka finančných prostriedkov z pridelených kreditov.

2. Pozývame vyhodnotených hráčov, trénerov a rozhodcov / sú uvedení pod správami Trénerskej komisie/ na slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka 2018, ktoré bude v piatok 7. decembra o 16,30 h. v reštaurácii Liptov 1713-Apartmány Liptov v L.Mikuláši na textilke.  

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1.Upozorňujeme všetky FK, že počas zimnej prestávky v mesiacoch február a marec 2019 plánujeme zorganizovať turnaje kategórii U 9,11,13 a 15. Hrací systém, presné termíny a miesto budú určené podľa počtu prihlásených družstiev. Uzávierka prihlášok bude  do 20.01.2019. prihlášky podávajte cez podanie na ŠTK. Na jednej prihláške môže byť aj viacej kategórii. 

TRÉNERSKÁ KOMISIA 

1. LFZ v spolupráci s TMK organizuje ďalší ročník vyhlásenie jedenástky LFZ za rok 2018. Samotné vyhlásenie sa uskutoční v piatok 7.12.2018 o 16,30 h. v reštaurácii Liptov 1713 v Liptovskom Mikuláši. /Apartmány Liptov,textilka/. Boli vyhodnotení: Adrián Drígeľ Likavka, Marko Kučera Ludrová, Peter Kinik Ľubeľa, Tomáš Pavlík Likavka, Richard Šimo Likavka, Michal Šuňavec L.Kokava, Ľubomír Galovič Važec, Tomáš Chovanec L.Teplá, Kuraj Pindura Likavka, Michal Žufaj L.Kokava, Tomáš Nosák L.Lúžna. Najlepší hráč za rok 2018: Richard Šimo Likavka, Tréneri: Dospelí: Branislav Ružička Likavka, Mládež: Miroslav Medvecký Hybe. Rozhodcovia: Miroslav Švorčík, z programu talent: Filip Matej. Všetkých na slávnostné vyhlásenie pozývame. 

KOMISIA ROZHODCOV 

20/1 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Upozorňujeme týchto hráčov na prerušenie trestov počas zimnej prestávky: Michal Marton do 25.3.19 Likavka, Ivan Murgoš do 8.4.19 Ploštín, Dávid Murgoš do 6.5.19 Ploštín, Matej Berník do 7.4.19 Palúdzka, Vladimír Tholt do 25.3.19 Ľubeľa, Ján Šturek do 25.3.19 P.Ľupča, Ján Sochor do 1.4.19 Pribylina, Radoslav Pavuk do 1.4.19 L.Ján, Jakub Baláž do 22.4.19 Uh. Ves, Filip Čonka do 22.4.19 Ploštín, Miroslav Hrbček vedúci družstva do 22.4.19 Lúčky 

Igor Repa                                                                                                        Vladimír Hubka

predseda LFZ                                                                                           sekretár LFZ 

Prečítané: 301x