Úradná správa č. 14 (12.10.2018)

11.10.2018, Admin LFZ
Úradná správa č.: 14 zo dňa 12. októbra 2018

  

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 14/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Upozorňuje, že v ISSF sú vedení ako neplatiči, MZF za september 2018 FK: Podtureň, Likavka, Dúbrava, L.Trnovec, Gôtovany, Vavrišovo, Pribylina, Ploštín, L.Osada. Doporučujeme uhradiť čo najskôr tak, aby do najbližšieho termínu MFS bola táto uhradená. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 15 MF – 7.kolo – Smrečany – Kvačany z 13.10. na 14.10 o 11:00, U 13 KP – 7.kolo – Lisková – L. Ondrašová z 18. Na 17.10. o 15:30, U 11 – 9.kolo – Sv. Kríž – Smrečany – z 27. Na 28.10. o 11:00, U 19 – MF – 12.kolo – Ľubeľa – Sv. Kríž z 20.4. na 20.10. o 14:00.

2. Z dôvodu porušenia čl. 43 / 3 – písmeno  b – 9.kolo - odstupujeme na DK FK P. Lupča , nie Vavrišovo ako bolo omylom uvedené v minulej ÚS. Z toho istého dôvodu na DK odstupujeme FK Smrečany B. Opätovne upozorňujeme všetky FK, že ak je registračka objednaná a neprišla, je potrebné cez podanie na ŠTK požiadať o predlženie 48 hodinovej lehoty a hneď po doručení RP tento oskenovaný zaslať na ŠTK.

3. Pohár LFZ – prihlásilo sa 10 družstiev – 6.liga – Ľubeľa, Bobrovec, Likavka, Važec, Smrečany. 7.liga – Beňadiková, Hrboltová. 8.liga – Kr. Lehota, L. Vlachy, L. Trnovec. Navrhnutý hrací systém . V predkole sa stretnú družstva z 8.ligy a 1 vylosované zo 7.ligy, tak, aby sa nestretli súperi, ktorí spolu hrajú v lige. Potom sa vylosujú štvrť finálové dvojice. Z víťazných družstiev sa vylosujú semifinálové dvojice. Víťaz pohára LFZ sa v lete stretne s Majstrom Liptova na pôde majstra o tzv. Super pohár. V prípade, že víťaz pohára bude aj majstrom , tak o Super pohár bude hrať finalista pohára.

4. Turnaj U 9 – 21.10. v L. Mikuláši– 10:00 – L. Mikuláš – Demänová, 10:45 – Demänová – Bešeňová, 11:30 – L. Mikuláš – Bešeňová. 21.10. v Ľubochni – 09:00 – Ľubochňa – Ružomberok, 9:35 – Podtureň – L. Ondrašová, 10:20- Ľubochňa – L. Ondrašová, 10:50 – Ružomberok – Podtureň, 11:30- Ľubochňa – Podtureň, 12:05 – Ružomberok – L. Ondrašová.

5. Na základe podnetu FK L. Ondrej k MFS 8.kola 8.ligy – Sv. Kríž – L. Ondrej o nezrovnalostiach v zápise z MFS,  odstupujeme R na KR.

6. Nariaďujeme zvýšený počet usporiadateľskej služby pre domáce MFS 8.ligy sk. A pre L. Revúce a Štiavnička  v počte 8 členov vrátane HU do konca jesennej časti.

7. Nariaďujeme odohratie MFS 8.ligy – 9.kolo- L. Revúce – L.Osada – 14.10. o 14:30. 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  8. 10. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 084: Lukáš Kucko(1278306)  OŠK Lisková – 6. liga  – dospelí.  

2. Vylúčený po ČK Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 085:  Adam Hugo Hanák(1284382) TJ Štart Liptovský Ján – 5.liga – U19 dorast . Vylúčený za HNS – sotenie súpera nadmernou silou v prerušenej hre   – podľa čl. 49/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 2 súťažné stretnutie, podľa čl. 49/2a  DP, od 8. 10. 2018.

Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

DS po 5. ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 37/5a DP od 8.10. 2018. 

U 086: Štefan Mihaľov (1103111)  / OŠK Lisková – 6. liga  – dospelí.   Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 087: TJ Liptov Vavrišovo (7. liga – dospelí). Na základe podnetu ŠTK ruší v plnom znení U 079.

U 088: OFK Partizánska Ľupča (7.liga – dospelí) Na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) SP (Lukáš Košo/1156716/ v stretnutí 9. kola 7. liga dospelí).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 089: TJ Družba Smrečany-Žiar B (8.liga sk.B – dospelí). Na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b) SP (Adam Čerstvík/1280548/ v stretnutí 8. kola 8. liga sk. B dospelí).  DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti  - upozornenie podľa čl. 10 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 090: : TJ Družstevník Štiavnička (8.liga sk A). Na základe  podnetu R a AR z uvedeného stretnutia, videozáznamu a vlastného šetrenia  , za nedostatočnú US, porušenia povinnosti organizátora stretnutia – (napadnutie delegovanej osoby pri odchode zo štadióna vykonané intenzitou , ktorá nie je považovaná za násilie) 6.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Družstevník Štiavnička – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 30.9.2018 na ihrisku v Štiavničke, podľa čl. 57/1f a 49/1d DP ukladá DS –  pokutu 150 €, podľa čl.57/2, 49/4 DP .  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 091: Roman Králik(1039751) HÚ, vedúci mužstva  TJ Družstevník Štiavnička  (8. liga sk .A). Na základe podnetu R a AR za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia ) 6.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ TJ Družstevník Štiavnička  – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 30.9.2018, podľa čl.  64/5 DP ukladá DS –  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Družstevník Štiavnička  , podľa čl.  16/2 DP,  na 1. mesiac od 1.10.2018 do 1.11.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP). 

KOMISIA  ROZHODCOV

14/1 Ospravedlnenia: Veľký J. (14.10.-onesk.), Kudroň M. (6.-7.10.-PN), Božek L. (20., 21., 27., 28.10.), Krivulčík L. (7.10.-PN), Mikulková T. (U15-14.10.-onesk.), Glajza J. (13.10.-onesk.,20.10.), Plaskúr D. (20.-27.10.), Dúha Š. (22.-23.10.,28.10.), Baláž Ro. (18.-21.10.), Bielesch R. (13.10.-onesk.), Podskuba M. (14.-14.10.-PN), Prončák J. (13.-14.10.-OČR),                         

14/2 KR LFZ pozáva na svoje zasadnutie na deň 18.10.2018 o 16:00 hod. nasledovného R: Lisý M. (Sv.Kríž-L.Ondrej)

14/3 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kútnik S., Antol M., Štachura A.,

14/4 Upozorňujeme všetkých R, že ak na MFS nie je delegovaný DZ, jeho povinnosti preberá R t.j. 30 min. pred MFS dospelých vedie poradu o organizácii MFS za účasti HU, ktorý súčasne zabezpečí Zoznam usporiadateľov, ktorý si R ponechá a v prípade potreby predloží riadiacemu orgánu,  videotechnika a hlásateľa. Pred samotným stretnutím R je taktiež povinný vykonať pohovor za účasti R, VD a K. V prípade zistenia nedostatkov sa tieto uvedú vrátane podpisov v Zápise o stretnutí podľa Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 11. Záväzné pokyny pre rozhodcov a DZ.

14/5 Upozorňujeme R a DS na dodržiavanie ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019, bod 2. Štart hráčov, ods. 2.1. Len na platné plastové RP. Hráči sa musia pred stretnutím preukázať rozhodcovi vo všetkých kategóriách, vrátane Kormanov pohár, malý futbal a malý futbal prípravka platným plastovým RP. Ďalej je potrebné mať pred stretnutím riadne vyplnený elektronický zápis, všetky plastové RP prítomných hráčov vrátane náhradníkov musia byť odovzdané rozhodcovi pred stretnutím. V zápise musia byť uvedení aj striedajúci hráči. Hráč vrátane náhradníkov, ktorý nie je pred stretnutím uvedený v zápise o stretnutí sa nemôže zúčastniť na hre a jeho prípadný štart bude považovaný za neoprávnený. Upozornenie: Zámena dresov, ak sú hráči uvedení v zápise o stretnutí, sa nepovažuje za neoprávnený štart. Bez platného RP nesmie hráč nastúpiť na stretnutie okrem týchto prípadov:

a) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a jeho žiadosť o vydanie registračného preukazu bola schválená príslušnou matrikou a registračný preukaz mu ešte do termínu stretnutia nebol dodaný.

b) hráč predloží osobný doklad totožnosti s fotografiou, jeho identita je overiteľná v ISSF a predloží platný registračný preukaz najneskôr do 48 hodín od začiatku stretnutia riadiacemu orgánu súťaže. Osobný doklad totožnosti s fotografiou v prípade, že identita hráča je overiteľná v ISSF, môže byť nahradený aj kartičkou poistenca.

Pri štarte hráča bez platného RP je povinný R ako aj DS uvedenú skutočnosť zapísať do Zápisu o stretnutí resp. DS do Správy delegáta stretnutia.

14/6 Upozorňujeme R a DS na dôsledné dodržiavanie ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 – 2019 časť B. Technické ustanovenia, bod 12.11. SŤAŽNOSTI RIEŠENÉ PRÍSLUŠNÝMI KOMISIAMI – podania na komisiu R, ods. 12.16.2. Námietku je možné podľa čl. 85 ods. 2 SP podať výhradne elektronicky v ISSF na príslušnú riadiacu komisiu. Z uvedeného vyplýva, že R do Zápisu o stretnutí nemá zapisovať po ukončení stretnutia žiadne námietky kapitánov jednotlivých družstiev. KR LFZ takéto sťažnosti, podnety resp. námietky  nebude akceptovať. V prípade porušenia tohto ustanovenia budú R odstúpení na KR alebo v prípade závažnejšieho porušenia na DK.

image
Prečítané: 331x