Úradná správa č. 12 (28.09.2018)

28.09.2018, Admin LFZ
Úradná správa č.: 12 zo dňa 28. septembra 2018

  

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2018-19

SEKRETARIÁT

1. VV LFZ bude v utorok 2.10.2018 o 15,30 h. na LFZ. Pozývame aj predsedov komisii LFZ.

MATRIČNÁ KOMISIA

1. Upozorňuje, že transfery prestup s obmedzením je možné zadať v ISSF do nedele 30.9.2018, 24,00 h. Do tejto doby musí byť transfer zaevidovaný v ISSF, musí súhlasiť hráč a súhlas musí dať i materský klub. V opačnom prípade transfer nemôže byť schválený. Potom až od 1.1.2019. 

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA

1. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS –  U 11 – 4.kolol – Černová – L. Hrádok z 22.9. na 3.10. o 17:00, 5.kolo – L. Ondrašová – Ružomberok – 29.9. z 13:00 na 10:30. 6.liga – 9.kolo – Pribylina - Likavka – 30.9. z 15:00 na 16:00, 10.kolo – Hubová – Ľubeľa 7.10. z 10:30 na 14:30. U 15- 4.liga sk. A – 5.kolo – Val. Dubová – L. Lužná z 30.9. na 29.9. o 15:30

2.  Akceptujeme zmenu dresov FK Ľubeľa na komplet zelené.

3. Nariaďuje odohratie 9.kola 7.ligy – Hrboltová – Jamník 30.9. o 10:30 na ihrisku vo Švošove.

4. Upozorňujeme všetky FK v súťaží dospelých, že v prípade, ak hostia rešpektujú farbu dresov domácich , ale ich farba koliduje s farbou dresov, musia si dresy prezliecť domáci alebo R.

5. Na základe vzhiadnutého videa, považujeme námietku FK Hybe za neopodstatnenú.

6. Z dôvodu inzultácie R, kontumujeme MFS 8.ligy – 6.kolo – L. Revúce – Lúčky v prospech FK Lúčky.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA 

1. Vylúčený po 2. ŽK  DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od  24. 9. 2018.  Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 067: Michal Miartan(1259454)  TJ Družstevník Liptovská Kokava – 6. liga – dospelí.  

U 068: Patrik Kmeť(1336103)  TJ Tatran Liptovská Osada – 8. liga sk. A – dospelí.  

2. Vylúčený po ČK Disciplinárna sankcia (ďalej len DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:

U 069:  Michal Šlachta(1239702) TJ Ďumbier Uhorska Ves – 8.liga sk. B – dospelí . Vylúčený za HNS – úmyselné hranie rukou na bránkovej čiare – zabránenie gólu, podľa čl. 46/1a DP. DS – pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 24. 9. 2018.

Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

3. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 070: Jakub Líška(1323562) FC 34 Liptovský Mikuláš - Palúdzka – I. tr. dorast . Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS uloženej U261 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 20. 5. 2019. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 071: : TJ Tatran Liptovské Revúce (8.liga sk A). Na základe  podnetu R a AR z uvedeného stretnutia a vlastného šetrenia  , za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia – inzultácia delegovanej osoby) 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach, podľa čl. 57/1f DP ukladá DS –  pokutu 200 €, podľa čl.57/2, 58/1e, 58/3 a čl. 12 DP a bodu 10.17 RS LFZ a podľa čl. 9/3e nariaďuje odohrať najbližšie 1. domáce stretnutia na neutrálnej pôde v okruhu 10 km od  domáceho ihriska od 13.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 072: : TJ Tatran Liptovské Revúce (8.liga sk A). Na základe  porušenia povinnosti vyplývajúce z predpisu (nedoručenie kompletného videozáznamu zo stretnutia)  podľa čl. 64/1a a 64/1 d a bodu 10.14.  a 10. 15. RS, 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach. DS –  pokutu 400 €, podľa čl.64/4 a čl. 12 DP a bodu 10.17 RS LFZ .Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 073: Ivan Danček(1024051) HÚ, tréner  TJ Tatran Liptovské Revúce(8. liga sk .A). Na základe podnetu R a AR za nedostatočnú US (porušenia povinnosti organizátora stretnutia – inzultácia delegovanej osoby) 5.kola Sportika 8.liga sk.A – dospelí medzi TJ Tatran Liptovské Revúce – ŠK Lúčky – kúpele, konaného dňa 16.9.2018 na ihrisku v Liptovských Revúciach, podľa čl.  64/5 DP ukladá DS –  zákaz výkonu akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach TJ Tatran Liptovské Revúce, podľa čl.  16/2 DP,  na 1. mesiac od 29.9.2018 do 29.10.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 074 Dušan Benčo(1294562) TJ Partizán Ľubeľa – I. tr. dorast MF . Berie na vedomie stanovisko menovaného o zmenu DS uloženej U237 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (2 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 31.12. 2018. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA  ROZHODCOV

12/1 Ospravedlnenia: Žuffa J. (13.10.), Gregor D. (október 2018), Podskuba M. (6.-7.10.), Bubniak T. (22.-23.9.-PN), Kasl M. (23.9.-PN), Lacková N. (14.10. do 14:00 hod.), Mikulková T. (30.9.-U15,  13.- 14.10.,20.-21.10.,28.10. a 4.11.2018 stretnutia do 15:00 hod.), Bakoš M. (30.9., k je dispozícii 7.10.,13.10.,20.10.,27.10.), Koleň T. (30.9.-onesk.), Baláž Ro. (30.9.), Glajza J. (6.-7.10.), Kasl M. (okróber 2018 okrem 14.10.), Krupík M. (27.9.-PN),

12/2 KR berie na vedomie e-mail: Chlepko M., Špaček O., Baláž Ri., Cibuľa M.,

12/3 Zmena telefónneho čísla: Ilavský P. 0911562425.

12/4 Na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 5.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi OŠK Svätý Kríž - FK Kráľova Lehota konaného dňa 16.9.2018 o 15:00 hod. na ihrisku vo Sv.Kríži,  konkrétne situácie v 67.min., nie je možné zistiť, či došlo k situácii uvedenej v námietke domáceho družstva v Zápise zo stretnutia. Na základe uvedeného KR konštatovala, že R v tomto prípade postupoval správne t.j. podľa PF.

12/5 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac september 2018 (poštou listom I.triedy /nie doporučene/ alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 11.10.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac september. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac.

image
Prečítané: 384x