Úradná správa č. 10 (14.09.2018)

14.09.2018, Admin LFZ
Úradná správa č.: 10 zo dňa 14. septembra 2018

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 10/2018-19

SEKRETARIÁT

1. Oznamujeme FK, že SPORTIKA je registrovaná na e - shope SFZ a je už možné cez e-shop realizovať nákupy aj od firmy SPORTIKA.

2. Upozorňujeme FK Lipt. Lúžna, Dúbrava, Lipt. Trnovec a Pribylina, že k dnešnému dňu sú evidované v systéme ISSF ako neplatič. V prípade, že ste MZF za august 2018 ešte neuhradili, úhradu prevedte obratom.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

1. Z dôvodu vyťaženosti UT v Ružomberku, nariaďujeme odohranie MFS – 7.kolo – 7.liga – Hrboltová – Hybe 16.9. o 10:30 na ihrisku v Černovej.

2. Súhlasíme s dohodou FK na zmene termínu MFS – U 11 3.kolo –Ružomberok - Palúdzka z 15.9. na 14.9 . o 17:00 na ihrisku v Palúdzkej.

3. Akceptujeme zaslanie oskenovaných RP FK L. Ondrašová z MFS U 11

4. Z dôvodu porušenia čl. 43/ b odstupujeme FK na DK – 2.kolo dorast - L. Ján, dospelí -6.liga – 6.kolo – Lisková

5. Z dôvodu neoprávneného štartu hráča Dušan Repa č. RP 1023957 v MFS 7.ligy – 6.kolo – Iľanovo – Demänová, kontumujeme MFS v prospech Iľanovo. FK Demänová a hráč Dušan Repa odstupujeme na DK

6. Opätovne upozorňujeme FK v kategórii dospelých na možnosť prihlásiť sa do súťaže o pohár LFZ, ktorá sa bude hrať hlavne v zimných mesiacoch. Predlžujeme termín podávania prihlášok do 30.9. Po tomto dátume už prihlášky nebudeme akceptovať

7. Z dôvodu nezrovnalosti v zápise U 19 – 2.kolo – Východná – Ploštín, odstupujeme na KR R Ján Psotný

8. Na základe podnetu FK L. Ondrašová k MFS U 15 - 2.kolo – Ploštín – L. Ondrašová, predvolávame na 20.9.2018 o 15:30 vedúci družstva Ploštín – Slavomír Šichta a hlavný usporiadateľ – Peter Gärtner.

9. Súhlasíme s dočasným používaním bránok 3 x 2 m pre FK Podtureň pre malý futbal v kategóriach U 9, 11 a 13

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. Vylúčený po 2. ŽK DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1. súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP od 10. 9. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 034 : Šimon Kello(1198013) ŠK Bobrovec– 6. liga – dospelí.

U 035 : Stanislav Jančuška(1313448) TJ Liptovský Ondrej – 8. liga sk. B – dospelí.

U 036 : Adam Črep(1285642) TJ Družstevník Liptovský Trnovec – 8. liga sk. B – dospelí

U 037: Matúš Trnovský( 1299182) TJ Iľanovo – 5. liga U19 – dorast, za prerokovanie uhradiť 5 €

U 038: Michal Ďuraj(1299176) TJ Iľanovo – 5. liga U19 – dorast, za prerokovanie uhradiť 5 €

U 039: Ivan Murgoš(1392981) TJ Snaha Ploštín – 4. liga U15 – SŽ sk. B, za prerokovanie uhradiť 5 €.

2. Vylúčený po ČK DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 46/2 DP, od 10.9. 2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 040: Mário Jurika(1193284) ŠK TJ Iskra Hrboltova – 7.liga – dospelí . Vylúčený za HNS - zmarenie jasnej gólovej príležitosti kopnutím pred PÚ.

U 041: Filip Čonka(1387432) TJ Snaha Ploštín – 4. liga SŽ sk. B . DS - vylúčený za HNS- udretie súpera hlavou v prerušenej hre a následne HNS( vulgárne výroky a vyhrážanie sa súperovi a R) – po vzhliadnutí videa) , podľa čl. 49 / 1b - DP. DS – pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 mesiace od 10.09.2018 s prerušením do 22.04.2019, podľa čl. 49 / 2b DP a pokuta 50 €. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

2. Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP

U 042: Filip Danko(1229125) ŠK Bobrovec 6. liga - dospelí. Na základe, Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie za HNS voči delegovaným osobám a žiada menovaného o písomné stanovisko k HNS (vulgárne výroky voči delegovaným osobám), podľa čl.71/1, 3a DP, do17.9.2018 a zároveň menovanému pozastavujeme výkon športu do vyriešenia DK..

U 043: Peter Veselovský(1312163) – tréner OFK Liptovská Lužná 6. liga - dospelí. Na základe, Zápisu zo stretnutia a Správy delegáta stretnutia, začína disciplinárne konanie za HNS – vykázanie z lavičky a žiada menovaného o písomné stanovisko k svojmu správaniu podľa čl.71/1, 3a DP, do10.9.2018 a zároveň menovanému pozastavujeme výkon funkcie do vyriešenia DK..

U 044: Dušan Repa(1023957) - HÚ ŠK Demänová 7. liga - dospelí. Berie na vedomie stanovisko menovanéhok U031 - HNS (kritika a zosmiešňovanie delegovaných osôb)počas stretnutia 5.kola 7. ligy dospelých ŠK Demänová – TJ Štart Liptovský Ján. DS – pozastavenie výkonu športu podľa 48/2b DP, na 2 týždne nepodmienečne od 10.9. 2018 do 24.9.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 045: Dušan Repa(1023957) - za porušenie bodu 10.4. a 10.6. – RS – neoprávnený štart v MFS 7. liga dospelí 6. kola TJ Iľanovo – ŠK Demänová, podľa čl.48/1b a a porušenie článku 52/c - SP, ukladá DSzákaz výkonu športu a akejkoľvek funkcie vo všetkých stretnutiach ŠK Demänová podľa čl. 36/2a , 48/2b, 53/1 DP, na 1. mesiac od 24.9.2018do 22.10.2018 a pokuta 50 €. . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 046: ŠK Demänová – za porušenie bodu 7.1 /h – RS a čl. 82/1f - SP, a za porušenie ustanovení zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí, udeľuje DSpokutu 100 € podľa čl. 64/1- DP. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MFZ.

U 047: Ľuboš Chovan (1028230) tréner ŠK Demänová, Peter Húska(1254986) kapitán mužstva ŠK Demänová za porušenie článku 53/3b DP. DS - podľa čl. 40/2 DP - podmienečné pozastavenie výkonu funkcie na 3. mesiace.Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 048: , Daniel Klepáč(1001483) vedúci mužstva ŠK Demänová, za porušenie článku 53/3b DP. DS – pozastavenie výkonu funkcie vedúceho mužstva na 1 mesiac za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 049: TJ Štart Liptovský Ján – 2.kolo dorast, na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b). DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti - upozornenie podľa čl. 10 DP . Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.

U 050: OŠK Lisková – 6.kolo, na základe podnetu ŠTK LFZ za porušenie čl. 43/3 písmeno b). DS podľa čl. 64/1 DP za nesplnenie povinnosti - upozornenie podľa čl. 10 DP . Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.

U 051: Milan Vyšný (1007484) za porušenie povinnosti vyplývajúce z predpisu SFZ čl. 77 SP, prípad odstupuje na riešenie KR.

U 052: Jaroslav Veľký(1182566) berie na vedomie písomné stanovisko menovaného a na základe nejasnosti v Zápise o stretnutí a vyjadrení v stanovisku, prípad odstupuje na riešenie KR.

U 053: DK na základe MaK LFZ žiada TJ Družstevník Kvačany za nesplnenie výzvy MaK na uhradenie odstupného pre TJ Prosiek v ÚS č. 9/2018-2019 žiada o predloženie fotokópie dokladu o úhrade pre TJ Prosiek do 19.9.2018. Za prerokovanie uhradiť 10 €.

DK zobrala na vedomie podanie na DK zo strany ŠK Bobrovec – v uvedenej veci začína šetrenie.

Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie LFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl. 5 alebo čl. 8 DP), sa podáva na disciplinárnu komisiu LFZ v lehote do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie LFZ (čl. 84 ods. 1 DP).

KOMISIA ROZHODCOV

10/1 Ospravedlnenia: Kaučiarik F. (od 20.9.2018 na pol roka), Krivoš A. (20.9.), Šimčeková D. (Po-Pia), Kmeť K. (9.9.-onesk.), Kútnik S. (23.9.), Čimbora I. (22.9.,5.-7.10.), Maťokár M. (16.9.-onesk.), Plaskúr D. (21.-23.9.), Bielesch R. (16.9.-onesk.), Mikulková T. (16.9.-onesk.), Kuna P. (29.-30.9.),

10/2 Absencie: Gejdoš M. (8.9. U 19 – MF, Ľubeľa-L.Revúce),

10/3 KR berie na vedomie e-mail: Novota J., Gregor D., Cibuľa M.,

10/3 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Krupík Michal., Dúha Štefan a o 16:15 hod. DS: Vyšný Milan. Voči menovaným boli prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.

10/4 KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 20.09.2018 o 16:00 hod. nasledovných R: Špaček Oliver, a o 16:15 hod. Gejdoš Miroslav.

10/5 Na základe podnetu TJ Družstevník Liptovský Trnovec k stretnutiu 4.kola SPORTIKA 8. liga sk.B. dospelí medzi TJ Gôtovany - TJ Družstevník Liptovský Trnovec konaného dňa 9.9.2018 o 15:30 hod. na ihrisku v Gôtovanoch, žiadame TJ Gôtovany o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času s nasnímaným zvukom najneskôr do 18.9.2018.

Prečítané: 347x