Spojená Škola mladých rozhodcov 2018
06.06.2018, Michal Chudý

Spojená Škola mladých rozhodcov 2018

V dňoch 27. a 28.4. 2018 sa po roku znovu zišli rozhodcovia z programu „Škola mladých rozhodcov“ v zariadení Via Jasná pri Liptovskom Mikuláši, aby vylepšili svoje vedomosti a zručnosti z oblasti Pravidiel futbalu a ich aplikácii v zápasovej praxi.

Úroveň tohto podujatia bola v minulom roku hodnotená veľmi pozitívne, avšak tento rok sa podarilo pomyselnú latku posunúť ešte o trochu vyššie . Za zvýšenie kvality patrí vďaka školiteľom, organizátorom a hlavne 19 rozhodcom a 3 rozhodkyniam, ktorí sa tu zišli z piatich Oblastných futbalových zväzov Stredoslovenského futbalového zväzu.

V piatok popoludní program začal rozcvičkou a praktickým tréningom na blízkom futbalovom ihrisku v Demänovej. Po niekoľkodňovom chladnom počasí a daždi vykuklo slnko príjemne sa oteplilo, takže talentovaní rozhodcovia si z chuťou mohli zabehať pod vedením Miroslavy Migaľovej. Následne si vyskúšali prácu so zástavkou v rôznych simulovaných herných situáciách  pod dohľadom skúseného asistenta z listiny UEFA p. Michala Tomčíka.

Oficiálne seminár otvoril predseda KR LFZ p. Michal Chudý. Aby mladí rozhodcovia mali stále chuť na sebe pracovať, či už po stránke fyzickej aj vedomostnej, prišli ich povzbudiť motivačnými rozhovormi predseda KR SFZ p. Marián Ružbarský, predseda KR SsFZ p. Ján Tomčík, ktorí ešte ako rozhodcovia skúsili aj ako chutí rozhodovať zápasy na najvyššej úrovni doma a v zahraničí. Zoznam príhovorov hostí ukončil predseda LFZ p. Igor Repa.

Po dobrom fyzickom tréningu treba trochu potrénovať aj mozgové bunky. Preto rozhodcovia zasadli do lavíc, aby načerpali z teoretických vedomostí z pravidiel, ktoré im aj za pomoci video ukážok predniesol Pavol Páchnik. Na záver dňa Erik Gemzický svojou prednáškou vysvetlil ako sa majú rozhodcovia starať o svoju kondíciu a zdravie. Po zaslúženej večeri si rozhodcovia pri večerných debatách mohli vymeniť skúsenosti z praxe.

Na druhý deň v sobotu sa už o 7:00 ráno pod vedením Erika Gemzického a Adama Jekkela začalo „zostra“ rozcvičkou. Organizáciu a priebeh spojenej školy mladých rozhodcov osobne skontroloval manažér vzdelávania a Konvencie rozhodcov p. Vladimír Medveď. Následne si mladí nádejní rozhodcovia ešte vypočuli prednášky od Pavla Páchnika a Miroslavy Migaľovej. Po dobrom obede sa všetci plní vedomostí a namotivovaní do ďalšej práce rozišli do svojich domovov.

Pri ukončení seminára sa všetci zúčastnení zhodli, že spojená škola mladých rozhodcov predstavuje veľký prínos v oblasti vzdelávania najmladších rozhodcov a mala  mala pokračovať aj v nasledovnom období. Za umožnenie organizácie patrí poďakovanie všetkým lektorom, hosťom, Liptovskému futbalovému zväzu, Slovenskému futbalovému zväzu, Konvencii rozhodcov UEFA a v neposlednom rade aj zariadeniu Via Jasná a Penzión Relax za vytvorenie vynikajúcich podmienok.

Zoznam účastníkov: Debnár Roman, Foltán Ľubomír, Gonda Tomáš, Hrobárik Dávid, Jurčák Martin, Kamenský Jaroslav, Kasl Matúš, Kaštan Roman, Kováčiková Andrea , Kubínová Klára, Kuchár Denis, Lisý Peter, Matej Filip, Matošová Petra, Ondruš Vladimír, Oravec Michal, Schober Michal, Sikora Patrik, Slovák Martin, Vanka Ján, Veselý Christián, Vinarčík Peter.

 

Vypracoval Ing. Ján Janíček (Vedúci ŠMR LFZ)

Prečítané: 219x