Konferencia LFZ

02.07.2018, Michal Chudý
V zmysle stanov LFZ sa koná konferencia LFZ 2.7.2018 o 15,30 h.

Program:

Otvorenie a prehlásenie, že konferencia sa koná v zmysle stanov

Schválenie programu

Voľba mandátovej a návrhovej komisi

Správa o činnosti LFZ

Správa revíznej komisie

Schválenie hospodárenia za rok 2017 a informácia o rozpočte a plnení na rok 2018

 

Návrh reorganizácie súťaží - zníženie počtu účastníkov v kategórii dospelých na počet 12 v I. a II. triede, v III. triedach podľa počtu zostávajúcich FK od ročníka 2019-2020

Diskusia

Návrh na uznesenie

Záver

 

Po skončení konferencie bude pokračovať aktív FK-vyžrebovanie nového súťažného ročníka, pridelenie žrebovacích čísiel.

Prečítané: 366x