Ďoškolovací seminár trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C
02.02.2018, Michal Chudý

Ďoškolovací seminár trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C

DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C )

TRÉNERSKÁ KOMISIA oznamuje, že DOŠKOLOVANIE TRÉNEROV  (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie UEFA B a UEFA GRASSROOTS C ) bude  25. februára 2018 – v Liptovskom Jáne - v spolupráci s TMK  Liptovského futbalového zväzu v rozsahu  8 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive do 10. februára 2018  mailom na adresu peterstefanak@gmail.com alebo  igi.bella@gmail.com. Poplatok 10 eur uhradia účastníci na bankový účet SsFZ  na základe pokynov v ďaľších ÚS. Bližšie info Igor Bella 0905 412378

Prečítané: 82x