Komisia rozhodcov

mail Komisie rozhodcov LFZ: krobfzlm@gmail.com

Meno a Priezvisko Funkcia Adresa Telefónne číslo
Miroslav Antol Tajomník T.Vansovej 1897/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 0915 825 872
Bc. Monika Jacková Technický úsek Nad Skalkou 10, 034 01 Ružomberok 0910 910 258
Ing. Ján Janíček Škola mladých rozhodcov Smrečany Žiar 246, 032 05 Smrečany 0903 278 327
Marek Remeň Školiaci úsek Hrušková 516/6, 031 01 Liptovský Mikuláš 0910 922 814
Peter Vrtich Úsek delegátov (Poverený vedením KR) Žilinská 5/4, 034 01 Ružomberok 0907 446 686
Ing. Jaroslav Žuffa Obsadzovací úsek A.Stodolu 1797/56, 031 01 L.Mikuláš 0910 990 351