Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0009
Podklady KR LFZ do ÚS č.8 jeseň 2019-20
8/1 Zmena telefónneho čísla: Jaroslav Žuffa 0951 306 855, 8/2 Ospravedlnenia: Kútnik S. (25.8.,31.8.,1.9.,7.-8.9.,14.-15.9.,21.-22.9.), Psotný J. (18.8.-PN), Kmeť K. (18.8.-onesk.), Štachura A. (25.8.), Sekej D. (7.-14.9.), Dančová T. (25.8.), Cibuľa M. (24.8.), Sekej D. (24.8.), 8/3 Absencie: Poljak M. (11.8.), 8/4 Pozývame na zasadnutie KR dňa 28.8.2019 (streda) o 15:45 hod. nasledovného R: Poljak M. 8/5 KR prejednala na svojom zasadnutí dňa 22.8.2019 nasledovných R: Prončák M., Maga R. a Čačo M. R sú riešení v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 8/6 KR LFZ na svojom zasadnutí dňa 22.8.2019 vzhliadla videozáznam z MFS 2.kolo 7.LIGA DOSP. DOUBLE STAR BET LFZ medzi ŠK Lúčky – TJ Prosiek konaného dňa 11.8.2019 o 15:30 hod. na ihrisku v Lúčkach. KR následne vyhodnotila Podanie na komisiu – Všeobecné klubu TJ Prosiek (Slovensko) t.j. sťažnosť na výkon rozhodcov a konštatovala, že Podnet je čiastočne opodstatnený. DO budú riešené v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“. 8/7 KR LFZ upozorňuje všetkých R na dôsledné dodržiavanie kontroly zhodu čísiel dresov, mien a priezvisk hráčov nastupujúcich v základnej zostave so zápisom (ako aj náhradníkov pri striedaní), pričom zodpovednosť za kontrolu pred stretnutím nesie AR 1 u družstva domácich a AR 2 u družstva hostí a v prípade prítomnosti len 2 rozhodcov na MFS, R u družstva domácich a AR1 u družstva hostí. 8/8 KR LFZ upozorňuje zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať námietky a sťažnosti na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 – 2020 bod 12.13 resp. bod 13. 8/9 Upozorňujeme R a DS na povinnosti vyplývajúce z Rozpisu súťaží bod 2.4. Štart vo vyššej vekovej kategórii, kde je R povinný túto skutočnosť uvedie v zápise o stretnutí.
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0009
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 08:43
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 08:43
Stav: Vyriešené