Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0005
Podklady KR LFZ do ÚS č.05 jeseň 2019-20
5/1 Ospravedlnenia: Krivoš A. (v UHČ Hrboltová), Grendel J. (17.-18.8.), Šimčeková D. (jeseň 2019-20), Plaskúr D. (29.7.-31.8. ), Božek L. (od 5.8. do konca jesene 2019-20), Matošová P. (jeseň 2019-20), Kutnár J. (10.8.,11.8.-dopol.), Krišanda L. (07-08/2019), Krišanda J. (3.-18.8.), Gregor D. (august 2019), Podskuba M. (17.-18.8., So, Ne-dopol.), Laučík J. (10.8.), Kudroň M. (4.-11.8.), Špaček O. (1.-31.8.), Beňo M. (4.8.), Burdel J. (jeseň 2019-20), 5/2 Upozorňujeme R a DS, vzhľadom na vyskytnuté sa tlačové chyby resp. niektoré chýbajúce časti v „Rozpise futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2019 - 2020“, aby si pre upresnenie a vlastnú potrebu prezreli tento aj na stránke http://www.obfz-lm.sk/tlaciva-dokumenty/, kde sa nachádza v plnom znení. „„Rozpis futbalových súťaží ...“ je možné obdržať po telefonickom dohovore od 09.08.2019 u p. Petra Vrticha 0907 446 686 (okr. Ružomberok) resp. na sekretariáte LFZ u p. Vladimíra Hubku 0905 928 663 (okr. Lipt. Mikuláš). 5/3 Upozorňujeme novo vyškolených R (KR), ktorí obdržali len štartovacie sady dresov (čierny), aby sa obrátili na predsedu KR LFZ p. Petra Vrticha 0907 446 686, ktorý im poskytne informáciu ohľadom obdržania ďalších rozhodcovských dresov (žltý, modrý, červený). 5/4 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). 5/5 Oznamujeme všetkým R, že posledný náhradný seminár (fyzické previerky) sa uskutoční dňa 10.08.2019 o 10:00 hod. na ihrisku FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka. Poplatok za náhradný seminár 10,00 €. 5/6 Upozorňujeme R a DS na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DS skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS. 5/7 Upozorňujeme všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf 5/8 Upozorňujeme všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 02.08.2019 12:00
Dátum vyriešenia: 02.08.2019 12:00
Stav: Vyriešené