Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0004
Podklady KR LFZ do ÚS č.4 jeseň 2019-20
4/1 Ospravedlnenia: Bielesch R. (3.-4.8.), Nemec P. (24.7.-7.8.), Glajza J. (3.-4.8.,10.-11.8.,17.8.,Po-Pia), Dráb J. (29.8.), Zlejší J. (3.-4.8.,17.-18.8.,14.-15.9.,28.-29.9.,12.-13.10.,26.-27.10.), 4/2 Ospravedlnenia letný seminár: Bubniak T.(PN), Krčula M., Glajza J., 4/3 KR berie na vedomie e-mail: Psotný J., Glajza J., Štachura A., 4/4 Oznamujeme všetkým R, že druhý náhradný seminár sa uskutoční dňa 31.07.2019 o 17:00 hod na ihrisku FC 34 Liptovský Mikuláš – Palúdzka. Poplatok za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). 4/5 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). 4/6 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na ukončenie ročníka 2018/2019 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2019-30.06.2020 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2019. 4/7 Upozorňujeme všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf 4/8 Upozorňujeme všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf 4/9 Chýbajúce výkazy R: máj: M.Kasl, jún: A.Balažec, P.Ilavský, J.Jančuška, F.Kaučiarik, P.Matošová, A.Šlauka, P.Žuffa. Obratom zaslať !!!
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0004
Dátum zaevidovania: 27.07.2019 14:05
Dátum vyriešenia: 27.07.2019 14:05
Stav: Vyriešené