Komisia rozhodcov
LM-KR-2019/2020-0003
Podklady KR LFZ do ÚS č.2 jeseň 2019-20
2/1 Ospravedlnenia: Smatana M. (15.-29.7.), Švpoečík M. (do 31.8.), Chlepko M. (prerušenie činnos-ti), Krivulčék L. (do 1.9.), 2/2 Ospravedlnenia letný seminár: Čimbora I., Štachura A., Smatana M., Dančová T., Wosiňski S. Švorčík M., Štachura A., Krivulčík L, Božek L., 2/3 Oznamujeme všetkým R, že letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční len za účasti R na ihrisku v Liskovej dňa 20.07.2019. Prezentácia účastníkov bude od 8:30 do 9:00 hod. Žiadame zároveň R o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Úspešné absolvovanie seminára je podmienkou pre delegovanie v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Náhradný seminár sa uskutoční dňa 24.07.2019 taktiež na ihrisku v Liskovej o 17:00 hod. Poplatok za letný seminár bude 5,00 €, za náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). DZ budú mať seminár v náhradnom termíne, ktorý bude dodatočne oznámený v ÚS. 2/4 Oznamujeme všetkým DS, že letný seminár sa uskutoční dňa 02.08.2019 t.j. v piatok o 17:00 hod. v Liptovskej Teplej v Penzióne Motýľ. Poplatok za seminár bude 5,00 €, za prípadný náhradný seminár 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). 2/5 Upozorňujeme týmto všetkých R a DS, že vzhľadom na ukončenie ročníka 2018/2019 nastáva povinnosť uhradiť R a DS „Členský poplatok“ za obdobie 01.07.2019-30.06.2020 vo výške 10,00 €. Doporučujeme R, ktorí pôsobia ešte aktívne ako hráči, nech si úhradu tohto poplatku overia vo svojom materskom klube. Poplatok je možné uhradiť po 30.6.2019. 2/6 Upozorňujeme všetkých R a DS na PRAVIDLÁ FUTBALU platné od 1. 6. 2018 (v súťažiach SFZ od 1.7.2018) sú uverejnené na nasledovnej www stránke:: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf 2/7 Upozorňujeme všetkých R a DS na „Zmeny a doplnenia pravidiel futbalu 2019/2020 platné od 1.6.2019 sú uverejnené na nasledovnej www stránke: https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2019/06/1ab43f22-b577-4633-97a1-dbe042e8d388.pdf
Rozhodnutie: LM-KR-2019/2020-0003
Dátum zaevidovania: 19.07.2019 15:07
Dátum vyriešenia: 19.07.2019 15:07
Stav: Vyriešené