Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0026
Podklady KR LFZ do ÚS č.25 jar 2018-19
25/1 Upozorňuje delegátov LFZ, aby si v ISSF skontrolovali svoj profil. Je potrebné mať splnené 3 podmienky, aby ho ISSF evidoval ako aktívneho. Mať platnú licenciu delegáta zväzu, mať uhradený členský príspevok a mať vyžiadaný a platný registračný preukaz. Ak nebude mať delegát niečo z vyššie uvedeného splnené, nebude ho systém evidovať ako aktívneho. Bude neaktívny a po 1.3.2019 ho už nebude možné nominovať na majstrovské stretnutia. /ISSF ho nepustí do systému nahrať/. V prípade, že nemáte vyžiadaný RP, alebo mu končí platnosť, tento si objednajte prostredníctvom ISSF- elektronická podateľňa - žiadosť o RP sám pre seba. Týka sa to aj všetkých rozhodcov LFZ. Akékoľvek nezrovnalosti riešte s KR LFZ. 25/2 Upozorňuje R a DZ, ale i FK, aby neposielali akúkoľvek poštu doporučene. Zásielky posielajte normálnou poštou. Nakoľko má LFZ na pošte zriadený svoj poštový priečinok, stačí uviesť adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, 031 01 Liptovský Mikuláš. 25/3 Seminár R a DZ pred jarnou časťou súťaže 2018/2019 sa uskutoční v sobotu 02.03.2019 v AVENA RELAX HOTEL v Liptovskom Jáne. Prezentácia účastníkov bude od 8:00 do 8:30 hod. Program seminára bude zverejnený v ďalších ÚS. 25/4 Zmena telefónneho čísla: Patrik Kuna 0948 297 221.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0026
Dátum zaevidovania: 08.02.2019 10:34
Dátum vyriešenia: 08.02.2019 10:35
Stav: Vyriešené