Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0025
Podklady KR LFZ do ÚS č.18 jeseň 2018-19
18/1 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) originálu „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za mesiac október 2018 (poštou listom I.triedy alebo osobne) na adresu: Liptovský futbalový zväz, P.O.BOX 123, UNI CENTRUM, ulica 1. mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš najneskôr do 12.11.2018, tak aby mohli byť spracované mzdy. Ak si niektorí R alebo DS túto povinnosť nesplnia do určeného termínu, KR LFZ rozhodla, že im nebudú vyplatené odmeny za mesiac október. Tieto budú vyplatené až v nasledujúcom výplatnom termíne po doručení „Výkazu výkonu dobrovoľníka“ za príslušný mesiac. 18/2 Upozorňujeme záujemcov o vykonávanie funkcie R v pôsobnosti LFZ, že v najbližšom čase sa uskutoční nové školenie adeptov R. Záujemcovia, ktorí majú o toto školenie záujem, môžu poslať svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na nasledovný e-mail krobfzlm@gmail.com najneskôr do 30.11.2018.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0025
Dátum zaevidovania: 09.11.2018 06:15
Dátum vyriešenia: 09.11.2018 06:15
Stav: Vyriešené