Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0022
Podklady KR LFZ do ÚS č.15 jeseň 2018-19
15/1 Ospravedlnenia: Haviar I. (27.-28.10.), Črep V. (13.10.-onesk.), Murza J. (19.-21.10.-onesk.), Mikulková T. (21.10.-onesk.), Krupík M. (21.10.-PN alebo onesk.), Krišanda J. (20.-21.10.-onesk.), Glajza J. (27.10.), Krivulčík L. (21.10.), Krišanda L. (20.10.-onesk.), Chlepko M. (20.10.-onesk.), Matošová P. (27.-28.10.), Gazdík D. (21.-31.10.-onesk.), Grendel J. (21.10.), 15/2 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kútnik S., 15/3 KR LFZ berie na vedomie Podanie na komisiu cez ISSF: Svetozár Benian (1176925)-TJ Ďumbier Uhorská Ves (Slovensko), Miroslav Laclavík (1090366), 15/4 KR LFZ pozýva na svoje zasadnutie na deň 25.10.2018 o 15:45 hod. nasledovného R a DS: Makovický J. a Pribylinec M. (11.kolo SLOVEKON 6. liga dospelých medzi OŠK Ludrová - ŠK Bobrovec konaného dňa 14.10.2018 o 14:30 hod. na ihrisku v Ludrovej). 15/5 KR LFZ pozýva na svoje zasadnutie na deň 25.10.2018 o 16:00 hod. nasledovných R a DS: Kutnár J., Štachura A., Matej F. a Žuffa J. (9.kolo SPORTIKA 8. liga dospelých sk. B medzi TJ Družstevník Liptovský Trnovec - TJ Ďumbier Uhorská Ves konaného dňa 14.10.2018 o 14:30 hod. na ihrisku v Liptovskom Trnovci). 15/6 KR prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.10.2018 o 16:00 hod. nasledovného R: Lisý Milan. Voči menovanému bolo prijaté opatrenia v zmysle „Zásad pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0022
Dátum zaevidovania: 19.10.2018 12:37
Dátum vyriešenia: 19.10.2018 12:38
Stav: Vyriešené