Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0007
Podklady KR LFZ do ÚS č.05 jeseň 2018-19
05/1 Ospravedlnenia: Laučík J. (18.-26.8.), Oravec A. (25.8.), Maga R. (18.-19.8.), Črep V. (11.-12.8.), Maťokár M. (5.8.-onesk., august 2018), Prončák J. (18.-19.8.), Kubínová K. (18.-19.8.), Špaček O. (6.-23.8.-PN), Matošová P. (14.8.-3.9.-onesk.), Žuffa J. (8.9.), 05/2 KR berie na vedomie e-mail: Rúčka J., Zeleňák J., Domiter T., Kľačko A., Balažec A., 05/3 Žiadame všetkých R a DS o včasné zasielanie ospravedlnení na stretnutia min. 14 dní vopred, v opačnom prípade KR bude musieť vyvodiť voči vinníkom finančné postihy v zmysle „Zásad ...“. 05/4 Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu. 05/5 Upozorňujeme R resp. DZ, že „Rozpis súťaže ...“ je možné si vyzdvihnúť osobne pre okres Ružomberok u p. Vrticha 0907 446 686, 0917 179 199 a pre okres Lipt. Mikuláš na sekretariáte LFZ u p. Hubku 0905 928 663.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0007
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 10:54
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 10:54
Stav: Vyriešené