Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0006
Klubová príslušnosť
Treba postupovať podľa ustanovení Rozpisu futbalových súťaží riadených Liptovským futbalovým zväzom v súťažnom ročníku 2018 - 2019, B. Technické ustanovenia, 6. Podmienky účasti v súťažiach LFZ, bod 6.3 K 30.6.2018 KR ruší klubovú príslušnosť rozhodcov v kluboch pôsobiacich v súťažiach dospelých v rámci LFZ. Klubom, ktoré mali uzavretú dohodu o klubovej príslušnosti na obdobie dlhšie ako do 30.6.2018, môže KR LFZ udeliť výnimku na základe predložených dokumentov o uhradení finančných prostriedkov rozhodcom na uvedené časové obdobie. ... Z uvedeného vyplýva, že po predložení vyššie uvedeného dokladu, KR Vám na základe Vašej žiadosti udelí výnimku.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0006
Klub: FK Kráľova Lehota
Dátum zaevidovania: 10.08.2018 10:50
Dátum vyriešenia: 10.08.2018 10:52
Stav: Vyriešené