Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0005
Podklady KR LFZ do ÚS č.04 jeseň 2018-19
04/1 Ospravedlnenia (náhradný letný seminár 28.7.): Gejdoš M. (onesk.), 04/2 Ospravedlnenia: Haviar I. (11.8.), Neuman J. (4..5.8.-onesk.), Beňo M. (12.-19.8.), Božek L. (august 2018,1.-2.9.,pracovné dni), Lucký D. (10.-15.8.), Veľký J. (5.8.dopol.), Štachura A. (5.8.-onesk., august 2018-email doručený 29.7. po uverejnení DL č.01), Kutnár J. (11.-12.8.), Podskuba M. (5.8.-PN), Grendel J.(16.-20.8.), Krivulčík L. (12.-25.8.), 04/3 KR berie na vedomie e-mail: Jacková M., Rúčka J., Hazucha P., 04/4 Nové telefónne číslo: Novota J. 0948 346 558, 04/5 Upozorňujeme R resp. DZ, že „Rozpis súťaže ...“ je možné si vyzdvihnúť osobne pre okres Ružomberok u p. Vrticha 0907 446 686, 0917 179 199 a pre okres Lipt. Mikuláš na sekretariáte LFZ u p. Hubku 0905 928 663. 04/6 Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu. 04/7 Oznamujeme všetkým R, že posledný náhradný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 03.08.2018 na ihrisku v Liskovej o 16:00 hod. V prípade neabsolvovania týchto previerok, R nebudú môcť byť delegovaní na MFS v jesennej časti ročníka 2018ú2019. Posledných náhradných fyzických previerok sa zúčastnia nasledovní R: Bálaž Ri., Bielesch R., Danaj D., Gejdoš M., Hazucha P., Kasl D., Kľačko A., Kohút M., Krupik M., Kubíková Z., Nemček M., Nemec P, Podskuba M., Rúčka J., Sokol M., Čatloch D. 04/8 Seminár DZ sa uskutoční dňa 03.08.2018 na štadióne v Liskovej o 17:00 hod.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0005
Dátum zaevidovania: 03.08.2018 14:02
Dátum vyriešenia: 03.08.2018 14:03
Stav: Vyriešené