Komisia rozhodcov
LM-KR-2018/2019-0004
Podklady KR LFZ do ÚS č.03 jeseň 2018-19
03/1 Ospravedlnenia (náhradný letný seminár 28.7.): Wosiňski S., Podskuba M., Bielesch R., Baláž Ri., 03/2 Ospravedlnenia: Wosiňski S. (UHČ Iľanovo), Gejdoš M. (4.-12.8.), Kútnik S. (august 2018), Šimčeková D. (1.- 5.8, 10.-19.8.), Krišanda J. (august 2018), Krišanda L. (august 2018), Podskuba M. (4.8., 5.8. do 13:00, 11.8., 12.8. do 13:00, 18.8., 19.8. do 14:00, 25.8., 26.8. do 14:00, 1.9., 2.9. do 14:00), Laučík J. (UHČ Sm.-Žiar), Kutnár J. (UHČ Sm.-Žiar), Glajza J. (4.-5.8., 18.-19.8., cez pracovné dni), Gregor D. (august 2018), Lacková N. (3.-5.8.), Rázga M. (25.7.-14.8.), Kasl M. (Po-Pia), 03/3 KR berie na vedomie e-mail: Ing. Chudý M., Ing. Janíček J., 03/4 Upozorňujeme R a DZ na povinnosť okamžite uhradiť členské na sezónu 2018/2019. Členské vo funkcii R resp. DZ je 10,00 €. Bez uhradené členského nie je možné delegovať R resp. DZ na MFS prostredníctvom systému ISSF. Členské je potrebné uhradiť v systéme ISSF - Moje členské poplatky vygenerovaním faktúry za členské za obdobie od 01.07.2018 do 30.06.2019, v ktorej sa nachádzajú všetky potrebné údaje na jej zaplatenie (odberateľ, dodávateľ, číslo účtu, IBAN, variabilný symbol, konštantný symbol, dátum splatnosti, číslo faktúry ...) prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu napr. internetbanking. R a DZ, ktorí pôsobia ako hráči a vyplatí za nich členské klub, nemusia uhrádzať členské za funkciu rozhodcu. 03/5 Oznamujeme všetkým R, že náhradný letný seminár spojený s fyzickými previerkami sa uskutoční dňa 28.07.2018 na ihrisku FC 34 Palúdzka o 09:00 hod. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli náhradného seminára zúčastniť. Poplatok za náhradný letný seminár je 10,00 € (viď „Zásady pre činnosť a hodnotenie R, DPR a DS LFZ“). Náhradných fyzických previerok sa zúčastnia nasledovní R: Bálaž Ri., Bielesch R., Božek L, Bubniak T., Čačo M., Danaj D., Gejdoš M., Glajza J., Hazucha P., Ilavský P., Kasl D., Kasl M, Kľačko A., Kohút M., Krupik M., Bakoš M., Kubíková Z., Lisý M., Matošová P., Mikuš P., Murza J., Nemček M., Nemec J, Nemec P, Neuman J., Podskuba M., Rajniak J., Rúčka J., Rúčka M, Sokol M., Veľký J., Wosinski S., Žiak R., Čatloch D. 03/6 Seminár DZ sa uskutoční v náhradnom termíne dňa 03.08.2018 na štadióne v Liskovej o 17:00 hod.
Rozhodnutie: LM-KR-2018/2019-0004
Dátum zaevidovania: 30.07.2018 19:39
Dátum vyriešenia: 30.07.2018 19:39
Stav: Vyriešené