Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0025
Podklady KR LFZ do ÚS č.18 jeseň 2017-18
18/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Bubniak T., Danaj D., 18/2 Ospravedlnenia: Prončák M. 27.10.-5.11., Nemček M. 28.-29.10., Ilavský P. 5.11., Chovan M. 5.11., 18/3 Opätovne žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkazu výkonu dobrovoľníka za október 2017-18“ najneskôr do 09.11.2017, tak aby mohli byť spracované mzdy. 18/4 Na KR LFZ dňa 02.11.2017 o 16:45 hod. bol prejednaný R: Bubniak T. 18/5 Na Základe vzhliadnutia videa a nesúhlasu AR2 z hodnotením DPR zo stretnutia I. trieda dospelí 12.kolo Hubová – Liptovská Teplá konaného dňa 22.10.2017 – KR LFZ rozhodla ,že postup a popis k inkriminovanému momentu v 81. min. zo strany DPR bol správny – pravidlo nebolo porušené. Voči AR2, ktorí v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR LFZ vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ. 18/6 KR LFZ sa ospravedlňuje Ľubomírovi Chovankovi a Jaroslavovi Drábovi za zverejnenie ich mien a priezvisk v ÚS č. 15 zo dňa 13. októbra 2017, čím porušila nariadenie VV LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0025
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 10:09
Dátum vyriešenia: 03.11.2017 10:09
Stav: Vyriešené