Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0024
Podklady KR LFZ do ÚS č.17 jeseň 2017-18
17/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: 17/2 Ospravedlnenia: Bielesch R. 20.-31.10. (PN), Maga R. 21.-22.10. (PN), Šimčeková D. 29.10. (žiaci), Žuffa J. 25.10. do 5.11.2017 (PN), Krupík M. 29.10. (žiaci), Danaj D. 28.10., Oravec M. 28.10., Caltík P. 28.10., Valíček A. 28.10., Orolín P. 28.10., Antol M. 28.10., Glajza J. 28.10., Hazucha P. 29.10. 17/3 Žiadame všetkých R a DS o zaslanie podpísaného (samostatne za každým stretnutím ako aj celkove na spodnej časti výkazu) „Výkazu výkonu dobrovoľníka za október 2017-18“ najneskôr do 09.11.2017, tak aby mohli byť spracované mzdy. Za mesiac september 2017 „Výkaz ...“ oneskorene zaslali nasledovní R: Dubjel J., Gašpar D., Krupík M. a Nemček M. 17/4 Žiadame všetkých R, aby uzatvorili všetky svoje „Zápisy zo stretnutí“ za mesiac október najneskôr do 20:00 hod. dňa 29.10.09.2017 z dôvodu generovania poplatkov a faktúr SFZ za mesiac október 2017. 17/5 Na Základe Správy DS a DPR zo stretnutia SLOVEKON - I. trieda dospelí 12.kolo Hubová – Liptovská Teplá konaného dňa 22.10.2017 o 14:00 hod. na ihrisku v Hubovej, žiadame TJ Poľana Hubová o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom najneskôr do 31.10.2017 na sekretariát LFZ. 17/6 Na deň 02.11.2017 pozývame na KR o 16:15 hod. R: Bubniak T.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0024
Dátum zaevidovania: 28.10.2017 14:57
Dátum vyriešenia: 28.10.2017 14:57
Stav: Vyriešené