Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0023
Podklady KR LFZ do ÚS č.16 jeseň 2017-18
16/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Gašpar D., Dúha Š., Pleva V., Krupík M., 16/2 Ospravedlnenia: Krupík M. 22.10., Podskuba 28.-29.10., Kudroň M. 15.10. (PN), Prončák M. (ošetr.), Kubínová K. 19.10., Murza J. 20.-22.10.,28.10., Kováčiková A. 26.10., 29.10., Rúčka J. 28.10., Kasl M. 21.-22.10. (PN), Lisý P. 21.10., Oravec M. 21.10., 28.-29.10., Gašpar D. 21.10. a 26.10., 16/3 KR LFZ prerokovala podnet podpredsedu LFZ a predsedu ŠTK LFZ k stretnutiu SLOVEKON - I. trieda dospelí 10. kolo Hubová – Ľubeľa konaného dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. na ihrisku v Hubovej - sťažnosť nepreukázateľná – priestupky na základe vzhliadnutia videa sa nedajú jednoznačne posúdiť, prípad postúpený na DK LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0023
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 12:49
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 12:49
Stav: Vyriešené