Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0022
Vyžiadanie videozáznamu zo stretnutia
Na základe oznámenia členov orgánov LFZ o zistení porušenia futbalových noriem p. Chovanka (člen VV LFZ) a p. Drába (predseda ŠTK LFZ) na stretnutí SLOVEKON - I. trieda dospelí 10.kolo Hubová – Ľubeľa konaného dňa 08.10.2017 o 14:30 hod. na ihrisku v Hubovej žiadame podľa Disciplinárného poriadku č.71 bodu 3e TJ Poľana Hubová o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom najneskôr do 17.10.2017 na sekretariát LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0022
Dátum zaevidovania: 13.10.2017 09:52
Dátum vyriešenia: 13.10.2017 09:52
Stav: Vyriešené