Disciplinárna komisia
LM-DK-2019/2020-0055
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
TJ Sokol Beňadíková. DK berie na vedomie stanovisko klubu k poškodeniu majetku(U 32) TJ Ďumbier Uhorská Ves a žiada (v čo najskoršom termíne)klub TJ Ďumbier Uhorská Ves o písomné vyčíslenie škody na majetku pre TJ Sokol Beňadíková (kópiu zaslať aj DK LFZ), spôsobené poškodením šatne hostí po stretnutí 4. kola 7. ligy – dospelí medzi TJ Ďumbier Uhorská Ves – TJ Sokol Beňadiková a ukladá DS pokutu 50 € podľa čl. 47/2c, , 57/2 DP a čl. 12 /6 DP.
Rozhodnutie: LM-DK-2019/2020-0055
Klub: TJ Sokol Beňadiková
Dátum zaevidovania: 05.09.2019 08:38
Dátum vyriešenia: 05.09.2019 15:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 05.09.2019 08:38
POKUTY