Disciplinárna komisia
LM-DK-2018/2019-0126
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
TJ Pribylina - Na základe nesplnenia povinnosti - záväzok voči LFZ za MZF - mesiac november 2018 v stanovej lehote, ukladá klubu DS - zákaz transferov hráčov a predbežné opatrenie pozastavenie súťažnej činnosti od 25.1.2018 do uhradenia záväzku voči LFZ. Družstvo, je počas pozastavenia súťažnej činnosti povinné odohrať všetky súťažné stretnutia. Ak klub nesplní povinnosť, ktorá bola dôvodom pre určenie predbežného opatrenia, za každé súťažné stretnutie, odohraté počas pozastavenia súťažnej činnosti, uloží sa mu disciplinárna sankcia odobratie bodov alebo ďalšie disciplinárne sankcie (článok 64 ods. 7). Doklad o úhrade záväzku klub predloží bezodkladne na sekretariát LFZ a DK LFZ. Za prerokovanie uhradiť 10 € v MZF.
Rozhodnutie: LM-DK-2018/2019-0126
Klub: TJ Pribylina
Dátum zaevidovania: 24.01.2019 09:34
Dátum vyriešenia: 25.01.2019 09:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 24.01.2019 09:35