Disciplinárna komisia
LM-DK-2018/2019-0125
Uznesenia týkajúce sa ostatných oznamov v zmysle DP
TJ Liptov Vavrišovo, na základe podnetu sekretariátu LFZ a vlastného zistenia za neuhradenie MZF za mesiac október 2018 v stanovenom termíne podľa čl. 64/2 DP. DS - pokarhanie podľa čl. 64/2, 6 DP. DK LFZ stanovuje novú lehotu úhrady MZF do 4.12.2018 a zároveň podľa čl. 64/7 DP upozorňuje, že v prípade omeškania alebo nesplnenia povinnosti v stanovenej lehote uloží ďalšie DS podľa čl. 43/2 DP (pozastavenie súťažnej činnosti družstva, ďalšia pokuta, zákaz transferov a odobratie bodov atď.). FK do stanovenej lehoty predloží na sekretariát LFZ doklad o úhrade nedoplatku.
Rozhodnutie: LM-DK-2018/2019-0125
Klub: TJ Liptov Vavrišovo
Dátum zaevidovania: 29.11.2018 10:09
Dátum vyriešenia: 29.11.2018 10:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 29.11.2018 10:10