Disciplinárna komisia
LM-DK-2018/2019-0008
Rôzné
DK na základe podnetu ŠTK, udeľuje, pokutu 170 €, podľa bodu 9.4. - RS ŠKM Liptovský Hrádok, za odhlásenie družstva žiakov U 9 po vyžrebovaní. Za prerokovanie uhradiť 5 € v MZF.
Rozhodnutie: LM-DK-2018/2019-0008
Klub: ŠKM Liptovský Hrádok
Dátum zaevidovania: 09.08.2018 09:05
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 16:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 5 EUR 09.08.2018 09:05
POKUTY