Disciplinárna komisia
LM-DK-2018/2019-0007
Rôzné
DK LFZ zaevidovala dňa 6. 8. podanie OŠK Renop Liptovská Teplá voči postupu a povinnosti ustanovenej v RaPP proti OŠK Lisková, tykajúcej sa odstupného pri transfére amatérov(nezaplatenie odstupného podľa čl. 37 odst. 1 RaPP za hráča : Ľubomír Fajta narodený 29.4. 1999). DK prípad odstupuje na Matričnú komisiu.
Rozhodnutie: LM-DK-2018/2019-0007
Klub: OŠK RENOP Liptovská Teplá
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 19:07
Dátum vyriešenia: 09.08.2018 16:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok za prerokovanie. 10 EUR 08.08.2018 19:08