Disciplinárna komisia
LM-DK-2017/2018-0118
upozornenie
DK upozorňuje FK Ploštín podľa DP čl. 10 a v zmysle ďalších DS na neuhradenie faktúry vo výške 128,60 € za neodohrané MFS Lipt. Lužná – Ploštín a zároveň nariaďuje uhradiť túto faktúru do 30. 11. 2017 Do tohto termínu poslať doklad o zaplatení na sekretariát LFZ.
Rozhodnutie: LM-DK-2017/2018-0118
Klub: TJ Snaha Ploštín
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 08:34
Dátum vyriešenia: 08.11.2017 08:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 08.11.2017 08:34