Disciplinárna komisia
LM-DK-2017/2018-0117
pokuta
DK trestá podľa DP čl.58/2a,2d,a 58/3 FK Poľana Hubová pokutou vo výške 400,-€ , MFS Hubová - L.Teplá za nedostatočnú US, HNS diváka po MFS, vniknutie divákov na HP v priebehu stretnutia a nezodpovedný a pohoršujúci výkon hlásateľskej služby. FK Hubová si môže uplatniť vzniknuté náklady podľa DP čl. 12/10 u osoby/osôb, ktoré sa dopustili takého konania
Rozhodnutie: LM-DK-2017/2018-0117
Klub: TJ Poľana Hubová
Dátum zaevidovania: 08.11.2017 08:33
Dátum vyriešenia: 10.01.2018 10:14
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.11.2017 08:33
POKUTY