Úradná správa č. 5 (4.8.2017)
04.08.2017, Michal Chudý

Úradná správa č. 5 (4.8.2017)

Úradná správa č. 5 (4.8.2017) na stiahnutie


ÚRADNÁ SPRÁVA č. 5/2017-18

SEKRETARIÁT

1. Pozývame na LFZ na stredu 9.8.2017 klubových ISSF manažérov o 16,30 h. I. a II. trieda, o 17,30 h. III. triedy a FK, ktoré majú iba mládež Ploštín, L.Sielnica, Ľubochňa. Predmetom školenia bude metodické usmernenie vypisovanie zápisov a nahratie príslušných osôb, aby ich bolo možné uviesť do zápisu o stretnutí vzhľadom na zmeny, ktoré v tomto smere nastali v ISSF, prípadne riešenie ďalších nevyjasnených záležitostí.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

 1. nasledujúce dohody o vytvorení spoločných družstiev: Kr. Lehota - Hybe v kategoriach U 9, 15 a 19,pričom U 9 a 15 budú hrať pod hlavičkou Hyb a U 19 pod Kr. Lehotou. L. Štiavnica a Ludrová v kategorii U 15, ktoré bude vystupovať pod spoločným názvom : OŠK Ludrová. Ľubeľa a L. Vlachy v kategorii U 19, pod spoločným názvom TJ Partizán Ľubeľa, Palúdzka a Gôtovany v kat. U 19 pod spoločným názvom FC 34 L. M. – Palúdzka, spol. družstvo v kat. 11,13 a 15 medzi OŠK Bešeňová a OŠK L. Teplá. U 11 a 13 budú hrať v Bešeňovej pod hlavičkou OŠK Bešeňová a U 15 v L. Teplej pod hlavičkou OŠK L. Teplá.
 2. FK účinkujúce v kategoriach U 9 a 11, že FK Ľubochňa bude hrať domáce MFS na ihrisku v Stankovanoch. Zároveň upozorňujeme ,že po prehodnotenie situácii v Hybiach, ktoré sa odhlásili zo súťaže U 11, bude tam len 11 účastníkov ,tj. FK vylosované na MFS s Hybiami bude mať voľno. Hybe sa ale následne prihlásili do súťaže U 9, kde je urobené nové vylosovanie na 7 účastníkov, pričom každý FK zorganizuje 4 turnaje. Turnajov sa zúčastnia po 3 družstva a 1 FK bude mať vždy voľno. Prvé turnaje sa odohrajú 2.9. o 10:00. Jeden turnaj bude organizovať Ľubochňa za účasti Ružomberka a L. Mikuláša, druhý zorganizuje Važec za účasti L. Hrádku a Bešeňovej. Voľno majú Hybe.
 3. všetky FK na možnosť vytvárania spoločných družstiev. Zároveň upozorňujeme , že podmienkou je štart minimálne 3 aktívnych hráčov, ktorí budú pravidelne hrávať .Podmienkou, aby FK neplatil pokutu, že nemá mládežnícke družstvo je vytvorenie minimálne dvoch spoločných družstiev. Termín doručenia zmlúv najneskôr 15 dní pred začiatkom súťaže.
 4. všetky FK na možnosť striedavého štartu hráča v mládežníckych kategoriach podľa čl. 28 SP, kde hráč 1. FK môže hrať za FK v inej vekovej kategórii, nie rovnakej, tj. napr. hráč z U 13 L.M. môže hrať za L. Ondrašovú v U 15 Toto je možné len u dievčat podľa čl. 31 SP, keď žiačka dievčenského FK môže hrať za žiakov iného FK, tj v kategórii U 13 i U 15. V jednom FK je možný štart maximálne 5 hráčov na tento striedavý štart. Termín najneskôr 7 dní pred začiatkom súťaži.
 5. bránok pri U 11 a U 9 sú stanovené na 5 x 2 m. Výnimky bude schvaľovať ŠTK cez podnet na ŠTK. Upozorňujeme R na povinnosť kontrolovať rozmery HP pri týchto 2 kategoriach.
 6. odmenené FK v mládežníckych kategóriach za umiestnenie v sezóne 2016/17, že v najbližšom termíne im budú peniaze odoslané na účet. Vyzývame všetky tieto FK najneskôr do 30.9. zaslali na LFZ vyučtovanie týchto peňazí z ktorého bude jasné , že boli použité výhradne na mládežnícke družstvá.
 7. všetky FK na povinnosť zaregistrovať si športových odborníkov a členov realizačného tímu podľa informácie zo Slovenského futbalového zväzu z 18.7. , ktorú dostali všetci ISSF manažéri, lebo inak ich nedostanete do zápisu z MFS, - trénerov , vedúcich družstiev, lekára-maséra, zástupcu klubu a pod. V blízkej budúcnosti to budú povinné údaje v zápise a bez týchto osôb sa nebude dať robiť ani zápis. Ak nebudú osoby resp. ich nebude možné uviesť do zápisu pred MFS, tak sa tieto osoby dopíšu ručne do vytlačeného zápisu s nomináciami družstiev, aby si rozhodcovia mohli skontrolovať osoby, ktoré môžu byť počas MFS na lavičke. To však nezbavuje povinnosť klubových manažérov, aby si tieto veci dali včas na správnu mieru a požadované osoby do ISSF nahrali a vyhli sa problémom pred MFS. Pripomíname, že nahratá osoba musí v systéme ISSF s týmto súhlasiť a odkliknúť schválenie, iba tak je celý úkon vykonaný. V trejto veci LFZ poriada školenie v stredu 9.8.2017 o 16,30 h. pre FK I. a II. triedy a o 17,30 h. pre FK III. triedy a FK, ktoré majú iba mládež, Ploštín, L.Sielnica, Ľubochňa, na ktoré kluiby pozývame.
 8. Súhlasíme s dohodou FK o zmene hracieho času 2.kola MFS – Smrečany- Lisková 13.8. z 16:30 na 15:00 h.

9. Schvaľujeme novú hraciu plochu FK Smrečany Žiar – nové ihrisko na MFS.

10. Upozorňujeme všetky FK na povinnosť dodržiavať zákon o športe č. 1/2014, ako aj na povinnosť vyplývajúcu z čl. 56 SP. Zároveň žiadame DZ v prípade, že nie je na MFS prítomný tak R, aby na nedostatky vyplývajúce z čl. 56 SP uviedli vo svojich správach.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

1. DK trestá FK Ludrová a FK Lipt. Lužná pokarhaním podľa čl. 11 DP a RS bod 9.5za neuhradenú platbu MZF za mesiac júl 2017 v termíne splatnosti. Uhradiť 10 €,- MZF.

2. Peter Uličný, 1079134 Jamník, DK žiadosť o odpustenie zvyšku trestu zamieta z dôvodu porušenia čl. 41 DP. Uhradiť 10,- € MZF.

 

3. DK dôrazne upozorňuje, že žiadosti o zmenu trestu podáva v zmysle DP čl. 41 len potrestaná osoba.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.

KOMISIA ROZHODCOV

05/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Glajza J., Krivulčík E., Čačo M., Gemzický E., Podskuba M., Gašpar D., Božek L., Jurčina J.,

05/2 Ospravedlnenia: Šimčeková D. august 2017, Laučík J. 5.8., Glajza J. august 2017, Ilavský P. 6.8.,12.-13.8., Gazdík D. 5.6.8., Gejdoš M. 5.-13.8., Kováčiková A. 9.-19.8., Podskuba M. PN do oznámenia, Grendel J. So, Gašpar D. 2.8., Kasl M. 11.-13.8., 23.-24.9. a od 18.9. pracovné dni,

05/3 Telefónne čísla: Erik Gemzický 0915565244, Marek Bakoš 0908682570, Jozef Jurčina 0949114789,

05/4 Upozorňujeme R a DS, že v prípade vyplňovania Zápisu o stretnutí v systéme ISSF, konkrétne funkcionárov jednotlivých mužstiev (tréner, asistent trénera 1-3, vedúci mužstva, tréner brankárov, kondičný tréner, lekár alebo masér resp. iné funkcie) ak sa nebude táto funkcia dať do Zápisu uviesť, je potrebné po ukončení MFS vytlačiť „papierový“ Zápis a do tohto spomenuté funkcie zapísať a dať si to podpísať vedúcemu mužstva a kapitánovi. Zápis nie je potrebné odoslať na LFZ, tento si R uschová a na požiadanie orgánov LFZ ho zašle príslušnej komisii.

05/5 Upozorňujeme FK, že na základe rozhodnutia VV LFZ kluby, ktoré nespĺňajú podmienku počtu „Príslušnosti R ku klubom“ (I.tr. – 2R, II.tr. – 2R, III.tr. – 1R) odohrajú svoje domáce MFS v nedeľu o 10:30 hod. Jedná sa o tieto kluby - Slovekon - 1.tr. dospelí: Švošov – 2. rozhodcovia, Ludrová – 2. rozhodcovia, Penzion Larion - 2.tr. dospelí: Hrboltová- 1. rozhodca, L. Lúžna -1. rozhodca, Stankovany – 1. rozhodca, Jamník – 1. rozhodca, Komjatná – 1. rozhodca, Sportika - 3.A.tr. dospelí: B. Potok – 1. rozhodca, V. Dubová – 1. rozhodca, Sportika - 3.B.tr. dospelí: V. Poruba – 1. rozhodca, Podtúreň -1. rozhodca, Hybe – 1. rozhodca.

Rozhodcovia bez klubovej príslušnosti: Bielesch – tel. 0949 561 729, Kaučiarik – tel. 0944 577 976, Krupík – tel.0915 031 592, Kubínová – tel. 0905 839 287, Matej – tel. 0902 757 102, Šimčeková – tel. 0915 331 540, Špaček - tel. 0949 217 609, Špirka – tel. 0915 461 325, Bakoš – tel. 0908 682 570, Jurčina - tel. 0949 114 789, Krivulčík – tel. 0907 457 782.

05/6 K 03.08. 2017 nemajú uhradené členské títo rozhodcovia: Dubjel J., Jurík I., Krupík M., Neuman J., Oravec M. a Roštek M. Upozorňujeme R, ktorí nebudú mať uhradené členské do 05.08. 2017 , že nebudú delegovaní na stretnutia a budú voči ním vyvodené dôsledky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

DELEGAČNÝ LIST č. 01/2017-18

 1. - 1.tr. dospelí 06.08. 2017 o 16,30 hod. 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Sm.Žiar-Demänová

Ivan

Žuffa

Kuna

Zeleňák

 

Lisková-Važec

Božek

Žiak

Nemček

Szabó

 

Pribylina-Švošov

Gemzický

Oravec A.

Matošová

Haviar

 

Bobrovec-L.Kokava

Nemec P.

Bielesch

Matej

Dráb

 

Hubová-Ludrová

Kudroň

Smatana

Bubniak

Vyšný J.

 

Ľubeľa-Černová

Zlejší

Wosiňski

Rázga

Makovický

 

Likavka-L.Teplá

Kuriš

Kaučiarik

Rúčka J.

Krivoš

 

 

 1. Larion - 2.tr. dospelí 06.08. 2017 o 16,30 hod. 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Iľanovo

Orolín

Danaj

Zlejší

 

5.8.2017

Hrboltová-Kvačany

Kaučiarik

Čačo

Kasl D.

Matula

o 10:30 hod.

Sv.Kríž-L.Ján

Gemzický

Bielesch

Matej

Dráb

o 10:30 hod.

Východná-Komjatná

Murza

Rúčka M.

Špaček

Gregor

 

Vavrišovo-L.Lúžna

Prončák M.

Prončák J.

Štachura

Vyšný M.

 

Prosiek-Stankovany

Cibuľa

Sokol

Mikuš

 

 

P.Ľupča-Beňadiková

Chovan

Kasl M.

Dudko

Grendel

 

 

 1. - 3.B.tr. dospelí 06.08. 2017 o 16,30 hod. 01. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

V.Poruba-Hybe

Lisý P.

Lisý M.

 

 

o 10:30 hod.

K.Lehota-Uh.Ves

Sekej

Kubínová

 

 

v UHČ

Podtúreň-L.Trnovec

Smatana

Bubniak

 

 

o 10:30 hod.

L.Ondrašová-Gálovany

Nemec J.

Kováčiková

 

 

 

L.Ondrej-Gôtovany

Lisý M.

Hazucha

 

 

 

 

DELEGAČNÝ LIST č. 02/2017-18

 1. - 1.tr. dospelí 13.08. 2017 o 16,30 hod. 02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Demänová-L.Teplá

Orolín

Beňo

Matej

Szabó

 

Černová-Likavka

Chovan

Gazdík

Bielesch

Zeleňák

 

Ludrová-Ľubeľa

Kaučiarik

Bielesch

Žuffa

Krivoš

o 10:30 hod.

L.Kokava-Hubová

Nemec J.

Bubniak

Matošová

Haviar

 

Švošov-Bobrovec

Božek

Žiak

Gazdík

Dráb

o 10:30 hod.

Važec-Pribylina

Antol

Smatana

Murza

Grendel

 

Sm.Žiar-Lisková

Nemec P.

Wosiňski

deleg.

Gregor

 

 

 1. Larion - 2.tr. dospelí 13.08. 2017 o 16,30 hod. 02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Komjatná-Beňadiková

Nemček

Kasl M.

Matej

 

o 10:30 hod.

Stankovany-P.Ľupča

Kuriš

Čačo

Hazucha

 

o 10:30 hod.

L.Ján-Prosiek

Jurčina

Bakoš

Kaučiarik

Vyšný J.

 

Iľanovo-Sv.Kríž

Ivan

Božek

Žiak

Makovický

 

L.Lúžna-Jamník

Kudroň

Kasl D.

Mikuš

 

o 10:30 hod.

Kvačany-Vavrišovo

Rúčka J.

Lisý M.

Prončák J.

 

 

Východná-Hrboltová

Oravec A.

Rázga

Kubínová

Vyšný M.

 

 

 1. - 3.B.tr. dospelí 13.08. 2017 o 16,30 hod. 02. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-V.Poruba

Rúčka M.

Sokol

 

 

v UHČ

Hybe-Podtúreň

Lisý M.

Prončák J.

 

 

o 10:30 hod.

Uh.Ves-Gôtovany

Sekej

Kuna

 

 

 

Gálovany-L.Ondrej

Lisý P.

Špaček

 

 

 

L.Trnovec-L.Ondrašová

Prončák M.

Štachura

 

 

 

 

Igor Repa Vladimír Hubka

predseda LFZ sekretár LFZ

Prečítané: 181x