Úradná správa č. 12 (22.9.2017)
23.09.2017, Michal Chudý

Úradná správa č. 12 (22.9.2017)

Úradná správa č.: 12 zo dňa 22. septembra 2017

Úradná správa č. 12 (22.9.2017) na stiahnutie


LIPTOVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ 220917

ÚRADNÁ SPRÁVA č. 12/2017-18

VÝKONNÝ VÝBOR

1. Oznamuje, že v zmysle stanov zvoláva volebnú konferenciu LFZ na deň 16.11.2017 štvrtok o 15,30 h. v Liptovskom Mikuláši. Presné miesto konania a organizačné zabezpečenie konferencie bude postupne zverejňované v ďalších úradných správach. Konferencie sa za každý klub zúčastňuje jeden delegát s právom hlasovať.

2. Vyhlásenie 11-tky LFZ za rok 2017 bude v sobotu 11.11.2017 o 16,00 h. v moteli Hubová.

3. Zasadnutie najbližšieho VV LFZ bude v stredu 4.10.2017 o 15,30 h.

ŠPORTOVOTECHNICKÁ KOMISIA

 1. s dohodou FK o zmene hracieho času U 15 –sk. A - 7.kolo – Ludrová – L.Sliače zo 17.9. na 3.10. o 16:00 a L.Teplá – Val. Dubová zo 17.9. na 27.9. o 15:00, U 15 MF – 8.kolo – Uh. Ves – Smrečany z 24.9. na 23.9. o 15:00, U 13 MF- 5.kolo – L. Ján – Východná z 21.9. na 26.9. o 16:30, U 13 sk. A – 5.kolo – Ľubochňa – L. Štiavnica z 21.9. na 2.10. o 16:30 - 1.tr. dospelých – 7.kolo – Likavka - Smrečany zo 17.9. na 27.9. o 16:00 a dohrávka 7.kolo – 2.tr. dospelých 28.9. o 17:00 h.

2.Kontumujeme MFS 3.A tr. dospelých – 5.kolo – Lúčky – L.Osada z dôvodu nenastúpenia hostí na MFS v prospech FK Lúčky. FK L. Osada odstupujeme na DK

3.Kontumujeme MFS 3.A tr. dospelých – 5.kolo – B. Potok – Val. Dubová z dôvodu poklesu počtu hráčov domácich pod 7 v prospech FK Val. Dubová. FK B. Potok z dôvodu opakovaného spôsobenia kontumácie odstupujeme na DK

4.Kontumujeme MFS U 19 dorast 7.kolo – Kr. Lehota – L. Revúce z dôvodu poklesu počtu hráčov hostí pod 7 v prospech FK Kr. Lehota . FK L. Revúce odstupujeme na DK

5. Z dôvodu odstúpenia FK Važec a na základe podnetu FK účinkujúcich v súťaži U 9 , meníme hrací systém z turnajového na klasický štvorkolový. Hrací deň utorok v UHČ U 13 Kormanovho pohára. Odohraté MFS ostávajú v platnosti. 1.kolo bude 19.9. o 16:30 h. Ostatné kolá sú nahraté v ISSF .Hrací čas 2 x 20 minút

6.Z dôvodu opakovaného nenahratia zodpovedných funkcionárov ( HU ap.) do ISSF, odstupujeme FK Beňadiková, L. Trnovec a Prosiek na DK

7.Upozorňujeme FK mládeže odmenené za umiestnenie v sezóne 2016-17, že termín vyučtovania je najneskôr do 30.9. 2017

8.Z dôvodu nesúhlasu súperov sa MFS 1.tr. dospelých – 8.kolo – Demänová – L. Kokava odohrá v pôvodnom termíne 24.10 o 15:00 a 9. kolo – L. Teplá – Lisková 1.10. o 14:30 h

9.Upozorňujeme všetky FK mládežníckych súťaži, že povinnosť nahrať do zápisov zodpovedných funkcionárov ( HU ap. ) platí aj v týchto kategóriach. V prípade nesplnenia tejto povinnosti , od 22.9. budeme tieto FK odstupovať na DK podobne ako v súťažiach dospelých

10.Z dôvodu nepriaznivého počasia, rušíme 5.kolo U 13 naplánované na 21.9. 2017. Dohrávky budeme akceptovať na základe vzájomnej dohody FK najneskôr do 14 dní

11.V prípade pretrvávajúceho nepriaznivého počasia, umožňujeme odohrať MFS U 11 a 9 aj v telocvičniach, resp. na umelých trávach na základe schválenej dohody obidvoch FK a ŠTK

12.V prípade dohrávok prerušených MFS a problémoch s hráčmi, umožňujeme zmenu maximálne 3 hráčov v pôvodnej nominácii zo základnej zostavy .Túto zmenu môže urobiť len rozhodca

13.Oznamujeme FK 1.tr.na zmenu farby domácich dresov FK Važec – žlté dresy, zelené trenírky a žlté štulpne

 1. prípade pretrvávajúceho nepriaznivého počasia vyzývame FK, ktoré budú mať problémy s hrateľnosťou hracej plochy aby najneskôr do soboty 20:00 h. dali vedieť na adresu ŠTK resp. na č.t. predsedu ŠTK ,či u nich bude hracia plocha spôsobila na odohratie MFS, prípadne poslať aj nejaké fotky. V prípade mládežníckych MFS ak sa FK dohodnú na zmene termínu MFS, domáci FK je povinný tuto skutočnosť oznámiť aj delegovanému rozhodcovi.

15.Doporučujeme všetkým FK sledovať rýchle správy /aktuálne informácie/, ak by sa náhodou z dôvodu zlého počasie rušili nejaké MFS, resp. rušilo celé kolo.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

71. DK ruší DS č. 61 z ÚS č. 11/2017-18 zo dňa 15.09.2017.

72. Dušan Repa 1023957 OFK Galovany DK pozastavuje VŠČ na 6 týždňov nepodmienečne podľa DP čl. 48/1c, 2b od 11.09.2017. Uhradiť 10,- € MZF.

73. DK trestá pokarhaním FK Kvačany podľa DP čl. 11 za porušenie RS čl. 7.4 o farbe dresov. Uhradiť 10,- € MZF.

74. DK na základe podnetu ŠTK v zmysle DP čl. 10 dôrazne upozorňuje na plnenie si všeobecných povinností FK Beňadiková a FK Lipt. Trnovec, Prosiek a FK Valaská Dubová RS čl. 7 a zároveň udeľuje pokutu 10,-€ podľa DP čl. 11. Uhradiť 10,- € MZF.

75. DK trestá FK Liptovská Osada pokutou podľa RS čl. 12.9 vo výške 30,- € za nedostavenie sa na MFS. Uhradiť 10,- € MZF.

76. DK trestá FK Biely Potok pokutou podľa RS čl. 12.9 vo výške 30,- € za predčasne ukončené MFS, pokles hráčov 7. Uhradiť 10,- € MZF.

77. DK trestá FK Lipt. Revúce pokutou podľa RS čl. 12.9 vo výške 20,- € za predčasne ukončené MFS, pokles hráčov pod 7. Uhradiť 5,- € MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať v zmysle DP.

KOMISIA ROZHODCOV

12/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Kasl D., Matej F.,

12/2 Absencie: Dubjel J. (17.9. o 12:30 hod. I.tr. MF prípravka U-11 Podtúreň-Sm.Žiar),

12/3 Ospravedlnenia: Bakoš M. 1.10., Kaučiarik F. 30.9.-1.10. a prac. dni, Špaček O. 21.9. (PN), Prončák J. 21.9. (prac.povin.), Wosiňski S. 8.10 a 22.10. popoludní, Žiak R. 23.-24.9. (PN), Glajza J. 30.9 a 1.10., Sekej D. 8.10., Nemec P. So - od 30.9., Gregor D. 7.-8.10., 21.-22.10., Kasl D. 23. - 24. 9. (PN), Matošová P. 23.-24.9, 30.9.-1.10., Ilavský P. 30.9. a 8.10.,

12/4 Dňa 21.09.2017 bol na KR prejednaný Kasl D.

12/5 Zaraďujeme na nominačnú listinu R - Jaroslav Veľký (mobil: 0911 999 457),

12/6 Vzhľadom na pretrvávajúce nepriaznivé počasie upozorňujeme R a DS, aby pozorne sledovali stránkuwww.obfz-lm.sk, časť AKTUÁLNE INFORMÁCIE, na ktorej najneskôr do 10:00 hod. dňa 24.09.2017 (nedeľa) bude zverejnená informácia o plánovaných stretnutiach t.j. ich odohratí resp. zrušení.

DELEGAČNÝ LIST č. 09/2017-18

 1. - 1.tr. dospelí 27.09. 2017 o 16,00 hod. 07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-Sm.Žiar

Cibuľa

Žiak

Kútnik

Krivoš

dohrávka

 

 1. - 1.tr. dospelí 01.10. 2017 o 14,30 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hubová-Demänová

Kudroň

Ilavský

deleg.

Grendel

 

Ľubeľa-Bobrovec

Kuriš

Kútnik

Veľký

Vrtich

 

Likavka-Pribylina

Antol

Oravec A.

Gašpar

Vyšný M.

 

L.Teplá-Lisková

Orolín

Dubjel

Štachura

Krivoš

 

Černová-Sm.Žiar

Bielesch

Gazdík

Kasl D.

Szabó

 

Ludrová-Važec

Nemec P.

Cibuľa

Žiak

Haviar

 

L.Kokava-Švošov

Švorčík

Prončák M.

Bubniak

Zeleňák

 

 

 1. Larion - 2.tr. dospelí 28.09. 2017 o 17,00 hod. 07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Prosiek-Hrboltová

Čačo

Matej

Štachura

 

dohrávka

 

 1. Larion - 2.tr. dospelí 01.10. 2017 o 14,30 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Beňadiková-Hrboltová

Batiz

Rúčka J.

Bubniak

Makovický

30.9. o 15:00 hod.

Sv.Kríž-Komjatná

Nemec J.

Gemzický

Orolín

 

o 10:30 hod.

Stankovany-Východná

Nemček

Kasl M.

Kasl D.

Grendel

o 10:30 hod.

Prosiek-Jamník

Murza

Žuffa

Kubínová

 

 

P.Ľupča-Vavrišovo

Ivan

Prončák J.

Sokol

Vyšný J.

 

L.Ján-Kvačany

Rúčka J.

Neuman

Kuna

 

 

Iľanovo-L.Lúžna

Gemzický

Nemec J.

Gejdoš

 

 

 

 1. - 3.A.tr. dospelí 01.10. 2017 o 14,30 hod. 07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

B.Potok-L.Osada

Kasl M.

Krupík

 

 

 

L.Vlachy-Lúčky

Matej

Špirko

Hazucha

 

 

Štiavnička-V.Dubová

Nemček

Mikuš

Šimčeková

Dráb

 

voľno-L.Revúce

 

 

 

 

 

 

 1. - 3.B.tr. dospelí 01.10. 2017 o 14,30 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Hybe-K.Lehota

Zlejší

Oravec M.

Danaj

 

30.9. o 15:00 hod.

L.Ondrej-Uh.Ves

Rúčka M.

Sekej

 

 

 

Gôtovany-L.Ondrašová

Čačo

Jurík

 

 

 

Gálovany-Podtúreň

Lisý M.

Rázga

 

 

 

L.Trnovec-V.Poruba

Zlejší

Kováčiková

 

 

 

 

 1. dorast U-19 30.09. 2017 o 15,00 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

K.Lehota-L.Ondrašová

Nemec J.

Murza

 

 

o 14:00 hod.

Prosiek-Palúdzka

Lisý P.

Neuman

 

 

 

Likavka-Iľanovo

Kudroň

Štachura

 

 

 

Lúčky-L.Revúce

Dubjel

Lisý M.

 

 

 

L.Sliače-Východná

Nemček

Bakoš

 

 

 

Ľubochňa-Ľubeľa

Čačo

Kasl M.

 

 

 

Švošov-Bobrovec

Bielesch

Kasl D.

 

 

 

 

 1. tr. žiaci U-15 27.09. 2017 o 15,00 hod. 07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Teplá-V.Dubová

Štachura

 

 

 

 

 

 1. tr. žiaci U-15 01.10. 2017 o 12,00 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Likavka-L.Lúžna

Gašpar

 

 

 

 

Černová-Lúčky

Gazdík

 

 

 

 

Ludrová-V.Dubová

Žiak

 

 

 

 

L.Sliače-L.Revúce

Mikuš

 

 

 

 

 

 1. tr. žiaci U-15 01.10. 2017 o 12,00 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

P.Ľupča-Palúdzka

Prončák J.

 

 

 

 

L.Ondrašová-Ľubeľa

Zlejší

 

 

 

 

L.Sielnica-Bobrovec

Žuffa

 

 

 

 

Kvačany-Ploštín

Kubínová

 

 

 

 

 

 1. MF žiaci U-15 01.10. 2017 o 12,00 hod. 09. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Jamník-Beňadiková

Prončák M.

 

 

 

 

Vavrišovo-Hybe

Švorčík

 

 

 

 

L.Kokava-Sm.Žiar

Bubniak

 

 

 

 

Sv.Kríž-Uh.Ves

Špaček

 

 

 

o 13:30 hod.

 

 1. A KP žiaci U-13 28.09. 2017 o 16,30 hod. 06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Lúžna-Lúčky

Krupík

 

 

 

 

L.Štiavnica-Lisková

Štachura

 

 

 

 

Hrboltová-Ľubochňa

Hazucha

 

 

 

 

 

 1. B KP žiaci U-13 26.09. 2017 o 16,30 hod. 04. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-Iľanovo

Špaček

 

 

 

 

 

 1. B KP žiaci U-13 28.09. 2017 o 16,30 hod. 06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Palúdzka-L.Sliače

Bubniak

 

 

 

 

Ľubeľa-L.Mikuláš

Kováčiková

 

 

 

 

Bobrovec-Iľanovo

Kubínová

 

 

 

 

 1. U13 Kormanov pohár 26.09. 2017 o 16,30 hod. 05. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Východná

Kováčiková

 

 

 

 

 

MF U13 Kormanov pohár 28.09. 2017 o 16,30 hod. 06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

L.Ján-Bešeňová

Špaček

 

 

 

 

Dúbrava-Demänová

Lisý M.

 

 

 

 

 

 1. MF prípravka U-11 27.09. 2017 o 16,00 hod. 06. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Ľubochňa-Rbk

Mikuš

 

 

na ihrisku v Stankovanoch

 

 1. MF prípravka U-11 30.09. 2017 o 12,30 hod. 07. kolo

 

R

AR 1

AR 2

DZ

poznámka

Bešeňová-Palúdzka

Kasl M.

 

 

 

o 11:00 hod.

L.Ondrašová-Sm.Žiar

Žuffa

 

 

 

 

Rbk-Podtúreň

Špaček

 

 

na ihrisku v Podtúrni

Važec-Sv.Kríž

Prončák M.

 

 

 

 

L.Hrádok-Ľubochňa

Cibuľa

 

 

 

1.10. o 10:00 hod.

L.Mikuláš-Hybe

Kuna

 

 

 

1.10. o 10:00 hod.

Zmeny a doplnky DELEGAČNÉHO LISTU č. 08/2017-18

Važec-Černová

Oravec A.

Orolín

Murza

Žuffa

 

Sm.Žiar-L.Teplá

Nemec J.

Antol

Janíček

Grendel

 

Lisková-Likavka

Gemzický

Kútnik

Veľký

Zeleňák

 

Bobrovec-Hubová

Bielesch

Nemček

Prončák M.

Vyšný J.

 

Komjatná-Iľanovo

Chovan

Gazdík

Kuriš

Szabó

o 10:30 hod.

L.Lúžna-L.Ján

Rojček

Matej

Mikuš

Vrtich

 

L.Revúce-Štiavnička

Gašpar

Špirko

Hazucha

 

 

V.Dubová-L.Vlachy

Čačo

Šimčeková

 

 

 

L.Revúce-Likavka (D)

Kaučiarik

Bielesch

 

 

 

Iľanovo-K.Lehota (D)

Lisý P.

Nemec J.

 

 

 

V.Dubová-Černová (Ž)

Šimčeková

 

 

 

 

Lúčky-L.Teplá (Ž)

Krupík

 

 

 

 

Dúbrava-L.Sielnica (Ž)

Danaj

 

 

 

 

Uh.ves-Sm.Žiar

Lisý M.

 

 

 

23.9. o 15:00 hod.

Hybe-Bešeňová (U11)

Špaček

 

 

 

23.9. o 13:00 hod.

Sm.Žiar-L.Mikuláš (U11)

Antol

 

 

 

24.9. o 12:30 hod.

 

Delegovanie SFZ a SsFZ

MFS

R

AR 1

 

poznámka

L.Hrádok-Turzovka

Poljak

Prončák M.

 

3S.liga D, 23.9. o 14:00 hod.

Bešeňová-Diviaky

Balogh

Jacková

 

4B.liga D, 23.9. o 15:30 hod.

L.Mikuláš-Tvrdošín

Wosiňski

 

 

3B.liga Ž, 23.9. o 10:00 hod.

L.Hrádok-Zakamenné

Prončák M.

 

 

3B.liga Ž, 23.9. o 10:00 hod.


Igor Repa – predseda LFZ

Vladimír Hubka – sekretár LFZ

Prečítané: 297x