Oznam pre rozhodcov a delegátov
11.08.2017, Michal Chudý

Oznam pre rozhodcov a delegátov

Zmluva o dobrovoľnej činnosti 2017 - VZOR

VZOR zmluvy môžte stiahnuť tu.

Dôrazne upozorňujeme všetkých R a DS na nasledovné: Vzhľadom na skutočnosť, že sa mení spôsob odmeňovanie delegovaných osôb a to podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve, je potrebné bezodkladne upraviť zmluvný vzťah medzi „Dobrovoľníkom“ (R, DS) a „Prijímateľom dobrovoľníckej činnosti (Liptovský futbalový zväz).  Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti sa budú podpisovať nasledovne – rozhodcovia a delegáti pôsobiaci v LFZ ako aj SsFZ z okresu Liptovský Mikuláš dňa 16.8.2017 o 17:00 hod. v sídle LFZ a z okresu Ružomberok zabezpečí podpisovanie „Zmlúv ...“  Ján Rojček mobil 0915617191 priebežne do 16.08.2017 (v Zmluvách nevypisovať číslo zmluvy a  ID v IS športu, zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a treba ju podpísať ako „Dobrovoľník“). Zmluva o dobrovoľníckej činnosti bude uverejnená na http://www.obfz-lm.sk/rozhodcovia-delegati/ alebo http://lfz-liptovsky-mikulas.futbalnet.sk/sekcia/2097/

Prečítané: 81x
Zväzové novinky