Volebná komisia

Pavol Kubala predseda,  034 81 Lisková 600, mo: 0905 975504

Zdenko Mastiš, 034 01 Ružomberok Majere 11, mo: 0908 221400

Ján Mlynček, 032 02 Závažná Poruba 10, mo: 0903 806204

Stanislav Mičuda, 032 11 Svätý Kríž, mail: kovmaxlm@stonline.sk, mo: 0905 642284

Ing.Peter Fulla, 03482 Lúčky 218, mo:0904389106 

Zväzové novinky