Matričná komisia

Ivan Matejovie predseda, 032 12 Dúbrava 208, mobil: 0917 484809 

Jaroslav Jurečka 032 02 Závažná Poruba 8, tel: 044 5547168

Vladimír Multáň, 032 03 Uh.Ves 124, tel: 044 5263218

Peter Vaverčák, 034 01 Ružomberok Veterná 5 mo: 0907 875162 

Zväzové novinky