Komisia rozhodcov

mail: krobfzlm@gmail.com

Ing.Ján Zeleňák, PhD. predseda, 031 04 L.Mikuláš Hruškova 513/4, mo: 0907 428505,0903 510745

Ing.Jaroslav Žuffa, obsadzovací úsek, 031 01 L.Mikuláš A.Stodolu 1797/56, mo: 0910 990351

Ing. Michal Chudý, tajomník, 031 01 L.Mikuláš Bottova 1409/1, mo: 0949 675692

Ján Rojček, člen 034 01 Ružomberok A. Hlinku 122, mo: 0915 617191

Peter Vrtich, člen 034 01 Ružomberok Žilinská 5/4, mo: 0907 446686

Stanislav Bomba, školiaci úsek, 034 01 Ružomberok Zarevúca 21, mo: 0905 975535

Zväzové novinky