Sieň slávy

Sieň slávy Liptovského futbalového zväzu vznikla ako vyjadrenie pocty a rešpektu pre výnimočné osobnosti, ktoré pochádzajú z nášho zväzu. Oceňovaní sú predovšetkým hráči, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a iní členovia, ktorí využili svoj talent a dosiahli niečo, čo môžeme obdivovať. Osobnosti, ktoré vzišli z Liptova, pôsobili vo vyšších súťažiach a následne sa opätovne vrátili do LFZ s cieľom pomáhať pri rozvoji futbalu na najnižšom stupni riadenia. Osobnosti, ktoré významným podielom prispeli k sláve, rešpektu, dobrému menu a rozvoju futbalu v rámci Liptovského futbalového zväzu. Všetkým oceneným týmto patrí poďakovanie za ich činnosť, pričom ich uvedenie do Siene slávy nech je považované za malé poďakovanie LFZ za ich doterajšiu činnosť.

Zväzové novinky