Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0020
Vyjadrenie k podaniu TJ Iskra Hrboltová (Slovensko)
Prerokované bola sťažnosť FK: Hrboltová (Hrboltová – Stankovany) – sťažnosť opodstatnená. Prípad odstupuje na DK. Voči R a AR , ktorí v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0020
Klub: ŠK TJ Iskra Hrboltová
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 16:23
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 16:24
Stav: Vyriešené