Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0017
Žiadosť OŠK Svätý Kríž
KR LFZ na svojom zasadnutí prerokovala žiadosť OŠK Svätý Kríž ohľadom delegovania R na domáce stretnutia U11 a U15 nasledovne: - na stretnutia U11 konané v sobotu sú delegovaní R, - delegovanie R na stretnutia U15 ako pozápas dospelých v nedeľu o 13:30 hod. nie je možné z hľadiska nedostatku R a potreby ich presunu na popoludňajšie stretnutia dospelých, kedy je malý časový priestor na ich presun (vzhľadom na UHČ dospelých), doporučujeme Vám riešiť zmenu začiatku domácich stretnutí dospelých a následne U15 prostredníctvom ŠTK takto - dospelí nedeľa 10:00 hod. a U15 pozápas dospelých 12:00 hod. V takomto prípade KR LFZ vie Vašu žiadosť kladne vybaviť.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0017
Klub: OŠK Svätý Kríž
Dátum zaevidovania: 22.09.2017 11:53
Dátum vyriešenia: 22.09.2017 11:53
Stav: Vyriešené