Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0013
Podklady KR LFZ do ÚS č.10 jeseň 2017-18
10/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Vyšný M., Širuček F., Chudý M., Chovan M., Gejdoš M., 10/2 Ospravedlnenia: Laučík J. od 4.9. do neurčita (PN), Šimčeková D. 11.-17.9., Glajza 9.9., Chovan M. 30.9-31.10., Bakoš M. 17.9., Jurčina J. jeseň 2017, Švorčík M. 15.-16.9., Ivan M. 9.-10.9., Matošová P. 9.-10.9, Dubjel J. 9.-10.9., Sekej D. 1.10., 10/3 Dňa 07.09.2017 boli na KR prejednaní: Števček M., Gazdík D., Kuriš R., Grendel J. Voči prejednaným boli zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ. 10/4 Na deň 14.09.2017 pozývame na KR o 16:45 hod. Vyšný M. a o 17:00 hod. Gejdoš M. 10/5 Dňa 11.9.2017 sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0013
Dátum zaevidovania: 08.09.2017 12:30
Dátum vyriešenia: 08.09.2017 12:30
Stav: Vyriešené