Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0012
sťažnosť OŠK Ludrová (Slovensko)
KR prerokovala sťažnosť OŠK Ludrová zo stretnutia SLOVEKON - I. trieda dospelí 4.kolo Ludrová – Liptovská Teplá konaného dňa 27.08.2017 o 16:00 hod. na ihrisku v Ludrovej. Po vzhliadnutí videozáznamu sťažnosť bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. Voči R, ktorý v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0012
Klub: OŠK Ludrová
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 10:06
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 10:07
Stav: Vyriešené