Komisia rozhodcov
LM-KR-2017/2018-0011
Podklady KR LFZ do ÚS č.09 jeseň 2017-18
09/1 KR LFZ berie na vedomie e-mail: Mikuš P., Špirka J., 09/2 Absencie: Nemček M. (U19 dňa 19.8.2017 L.Revúce-Palúdzka), Mikuš P. (U15 dňa 20.8.2017 V.Dubová-L.Lúžna), Jurčina J. (II.tr. dospelí dňa 27.8. Iľanovo-P.Ľupča), 09/3 Ospravedlnenia: Mikuš P. od 4.9.UHČ U19 L. Revúce, Gregor D. 9.-10.9., 23.-24.9., Rázga M. 3.9. (MF-U15), Rúčka J. 9.9., Kasl D. 29.9. (PN), Chovan M. prac. dni a 9.9., Jurčina J. 3.9., Bakoš M. 9.9., Smatana M. od 30.8. do neurčita, 09/4 Dňa 30.8.2017 boli na KR prejednaní: Mikuš P. a Szabó I. Voči prejednaným boli zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ. 09/5 Na deň 07.09.2017 pozývame na KR o 16:45 hod. Števček M. Gazdík D., o 17:00 hod. Kuriš R., Grendel J., o 17:15 hod. Vyšný M. a o 17:30 hod. Gejdoš M. 09/6 KR prerokovala sťažnosť OŠK Ludrová zo stretnutia SLOVEKON - I. trieda dospelí 4.kolo Ludrová – Liptovská Teplá konaného dňa 27.08.2017 o 16:00 hod. na ihrisku v Ludrovej. Po vzhliadnutí videozáznamu sťažnosť bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. Voči R, ktorý v predmetnom stretnutí postupoval nesprávne bolo zo strany KR vyvodené opatrenie v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ LFZ. 09/7 Žiadame FK Kráľova Lehota o dodanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho času a s nasnímaným zvukom zo stretnutia SPORTIKA - 3.B. trieda dospelí 4.kolo Kráľova Lehota – Liptovská Ondrašová konaného dňa 27.08.2017 na ihrisku v Kráľovej Lehote. Pri porušení vyššie uvedeného nariadenia môže komisia, resp. iné orgány LFZ navrhnúť DK disciplinárne riešenie družstva dospelých FK pokutou až do výšky 200.-€. 09/8 Dňa 11.9.2017 sa uskutoční nové t.j. vstupné školenie adeptov na funkciu R v pôsobnosti nášho LFZ. Záujemcovia môžu poslať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailovú adresu) na krobfzlm@gmail.com.
Rozhodnutie: LM-KR-2017/2018-0011
Dátum zaevidovania: 01.09.2017 17:07
Dátum vyriešenia: 01.09.2017 17:07
Stav: Vyriešené